Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.5.14

Verš

karmāśayaṁ hṛdaya-granthi-bandham
avidyayāsāditam apramattaḥ
anena yogena yathopadeśaṁ
samyag vyapohyoparameta yogāt

Synonyma

karma-āśayam — touha po plodonosných činnostech; hṛdaya-granthi — uzel v srdci; bandham — pouta; avidyayā — kvůli nevědomosti; āsāditam — způsobené; apramattaḥ — nezahaleni nevědomostí či iluzí, velice obezřetní; anena — tímto; yogena — praktikováním yogy; yathā-upadeśam — jak bylo doporučeno; samyak — zcela; vyapohya — zbavující se; uparameta — je třeba upustit; yogāt — od praktikování yogy, která je prostředkem k osvobození.

Překlad

Jednejte tak, jak jsem vám doporučil, Moji drazí synové. Buďte velice obezřetní. Těmito prostředky se zbavíte nevědomosti v podobě touhy po plodonosných činnostech a zcela rozetnete uzel, který vás poutá v srdci. Pro další pokrok se musíte vzdát i prostředků — nebuďte tedy připoutaní ani k samotnému procesu osvobození.

Význam

Procesem osvobození je brahma-jijñāsā, hledání Absolutní Pravdy. Obvykle se brahma-jijñāsā nazývá neti neti — proces, kdy člověk hledá Absolutní Pravdu rozborem existence. Tato metoda se používá, dokud živá bytost nedosáhne svého duchovního života. Duchovní život je brahma-bhūta, seberealizovaný stav. Slovy Bhagavad-gīty (18.54):

brahma-bhūtaḥ prasannātmā
na śocati na kāṅkṣati
samaḥ sarveṣu bhūteṣu
mad-bhaktiṁ labhate parām

“Kdo dospěje do tohoto transcendentálního postavení, okamžitě realizuje Nejvyšší Brahman a je naplněn radostí. Nikdy nenaříká ani po ničem netouží a ke všem živým bytostem zaujímá stejný postoj. V tomto stavu dosahuje čisté oddané služby Mně.”

Cílem je dosáhnout parā bhakti, transcendentální oddané služby Nejvyššímu Pánu. Za tímto účelem je třeba analyzovat svou existenci, ale pokud již někdo oddanou službu praktikuje, nemá se hledáním poznání zatěžovat. Pouhým vykonáváním oddané služby bez odchýlení bude neustále v osvobozeném postavení.

māṁ ca yo 'vyabhicāreṇa
bhakti-yogena sevate
sa guṇān samatītyaitān
brahma-bhūyāya kalpate

Neochvějné vykonávání oddané služby je samo o sobě brahma-bhūta. Dalším důležitým údajem v této souvislosti je anena yogena yathopadeśam. Pokyny od duchovního mistra je třeba okamžitě splnit. Oddaný se od nich nesmí odchýlit ani se je snažit překonat. Nemá se zajímat pouze o studium knih — musí také vykonávat nařízení duchovního mistra (yathopadeśam). Mystické síly je doporučeno získat pouze kvůli tomu, že umožňují vzdát se hmotného pojetí, ale kdo je již zapojen v oddané službě, nemusí systém mystické yogy praktikovat. Podstatné je, že jógových činností je možné se vzdát, ale v případě oddané služby tomu tak není. Jak uvádí Śrīmad-Bhāgavatam (1.7.10):

ātmārāmāś ca munayo
nirgranthā apy urukrame
kurvanty ahaitukīṁ bhaktim
ittham-bhūta-guṇo hariḥ

I ti, kdo jsou osvobození (ātmārāma), musí být neustále zaměstnáni oddanou službou. Po dosažení seberealizace je možné zanechat praktikování yogy, ale v žádném stádiu nelze zanechat oddané služby. Všechny ostatní činnosti vykonávané za účelem seberealizace — včetně yogy a filozofické spekulace — je možné ukončit, ale oddanou službu je nutné zachovat za všech okolností.