Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.4.4

Verš

nābhis tu yathābhilaṣitaṁ suprajastvam avarudhyāti-pramoda-bhara-vihvalo gadgadākṣarayā girā svairaṁ gṛhīta-naraloka-sadharmaṁ bhagavantaṁ purāṇa-puruṣaṁ māyā-vilasita-matir vatsa tāteti sānurāgam upalālayan parāṁ nirvṛtim upagataḥ.

Synonyma

nābhiḥ — král Nābhi; tu — jistě; yathā-abhilaṣitam — jak si přál; su-prajastvam — nejkrásnějšího syna; avarudhya — dostal; ati-pramoda — velké radosti; bhara — přemírou; vihvalaḥ — zaplavený; gadgada-akṣarayā — chvějícím se v extázi; girā — s hlasem; svairam — ze Své nezávislé vůle; gṛhīta — přijal; nara-loka-sadharmam — jednal jako lidská bytost; bhagavantam — Nejvyšší Osobnost Božství; purāṇa-puruṣam — nejstarší ze všech živých bytostí; māyā — prostřednictvím yogamāyi; vilasita — zmatené; matiḥ — jeho uvažování; vatsa — můj drahý synu; tāta — miláčku; iti — takto; sa-anurāgam — s velkou náklonností; upalālayan — vychovával; parām — transcendentální; nirvṛtim — blaženost; upagataḥ — získal.

Překlad

Jelikož král Nābhi dostal dokonalého syna, jakého si přál, byl neustále zaplavený transcendentální blažeností a otcovskou láskou. Ve vytržení Mu říkal chvějícím se hlasem: “Můj drahý synu, můj miláčku.” Toto uvažování, kdy pokládal Nejvyššího Pána, Svrchovaného Otce, za svého syna, způsobila yogamāyā. Pán se ze Své svrchované dobré vůle stal jeho synem a jednal s každým, jako kdyby Sám byl obyčejnou lidskou bytostí. Král Nābhi začal svého transcendentálního syna s velkou náklonností vychovávat a neustále ho naplňovala transcendentální blaženost, radost a oddanost.

Význam

Slovo māyā je zde použité ve smyslu iluze. Jelikož Mahārāja Nābhi považoval Nejvyšší Osobnost Božství za svého vlasního syna, byl nepochybně v iluzi, ale jednalo se o transcendentální iluzi. Taková iluze je zapotřebí; jak jinak by někdo mohl pokládat Svrchovaného Otce za svého syna? Nejvyšší Pán se zjevuje jako syn některého ze Svých oddaných—Pán Kṛṣṇa se například zjevil jako syn Yaśody a Nandy Mahārāje. Tito oddaní na svého syna nikdy nedokázali myslet jako na Nejvyšší Osobnost Božství, neboť takový způsob uvažování by narušil jejich vztah rodičovské lásky.