Skip to main content

Sloka 13

Text 13

Verš

Text

na vā eteṣu vasatāṁ divyauṣadhi-rasa-rasāyanānna-pāna-snānādibhir ādhayo vyādhayo valī-palita-jarādayaś ca deha-vaivarṇya-daurgandhya-sveda-klama-glānir iti vayo ’vasthāś ca bhavanti.
na vā eteṣu vasatāṁ divyauṣadhi-rasa-rasāyanānna-pāna-snānādibhir ādhayo vyādhayo valī-palita-jarādayaś ca deha-vaivarṇya-daurgandhya-sveda-klama-glānir iti vayo ’vasthāś ca bhavanti.

Synonyma

Synonyms

na — ne; — ani; eteṣu — na těchto planetách; vasatām — obyvatel; divya — podivuhodných; auṣadhi — bylin; rasa — šťávy; rasāyana — a elixíry; anna — pojídáním; pāna — pitím; snāna-ādibhiḥ — koupelemi a tak dále; ādhayaḥ — mentální potíže; vyādhayaḥ — nemoci; valī — vrásky; palita — šediny; jarā — stáří; ādayaḥ — a podobně; ca — a; deha-vaivarṇya — ztráta tělesného lesku; daurgandhya — nepříjemný pach; sveda — pot; klama — únava; glāniḥ — nedostatek energie; iti — tak; vayaḥ avasthāḥ — nešťastné podmínky vlivem přibývajícího věku; ca — a; bhavanti — jsou.

na — not; — either; eteṣu — in these planets; vasatām — of those residing; divya — wonderful; auṣadhi — of herbs; rasa — the juices; rasāyana — and elixirs; anna — by eating; pāna — drinking; snāna-ādibhiḥ — by bathing in and so on; ādhayaḥ — mental troubles; vyādhayaḥ — diseases; valī — wrinkles; palita — grey hair; jarā — old age; ādayaḥ — and so on; ca — and; deha-vaivarṇya — the fading of bodily luster; daurgandhya — bad odor; sveda — perspiration; klama — fatigue; glāniḥ — lack of energy; iti — thus; vayaḥ avasthāḥ — miserable conditions due to increasing age; ca — and; bhavanti — are.

Překlad

Translation

Na těchto planetách existují šťávy a elixíry připravené z podivuhodných bylin, které obyvatelé pijí a koupou se v nich, díky čemuž se jim vyhýbá veškerá úzkost a nemoci těla. Neznají šediny, vrásky a invaliditu, jejich tělesný lesk se neztrácí, pot nezpůsobuje nepříjemný pach a nejsou sužováni únavou či nedostatkem energie a nadšení kvůli vlivu stáří.

Since the residents of these planets drink and bathe in juices and elixirs made from wonderful herbs, they are freed from all anxieties and physical diseases. They have no experience of grey hair, wrinkles or invalidity, their bodily lusters do not fade, their perspiration does not cause a bad smell, and they are not troubled by fatigue or by lack of energy or enthusiasm due to old age.