Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.18.18

Verš

om hrāṁ hrīṁ hrūṁ oṁ namo bhagavate hṛṣīkeśāya sarva-guṇa-viśeṣair vilakṣitātmane ākūtīnāṁ cittīnāṁ cetasāṁ viśeṣāṇāṁ cādhipataye ṣoḍaśa-kalāya cchando-mayāyānna-mayāyāmṛta-mayāya sarva-mayāya sahase ojase balāya kāntāya kāmāya namas te ubhayatra bhūyāt.

Synonyma

om — ó Pane; hrām hrīm hrūm — semena mantry, recitovaná pro dosažení úspěšného výsledku; om — ó Pane; namaḥ — uctivé poklony; bhagavate — lotosovým nohám Nejvyšší Osobnosti Božství; hṛṣīkeśāya — Hṛṣīkeśovi, Pánovi smyslů; sarva-guṇa — se všemi transcendentálními vlastnostmi; viśeṣaiḥ — s veškerou rozmanitostí; vilakṣita — konkrétně viděné; ātmane — duši všech živých bytostí; ākūtīnām — všech druhů činnosti; cittīnām — všech druhů poznání; cetasām — funkcí mysli, jako je odhodlání a mentální úsilí; viśeṣāṇām — jejich příslušných předmětů; ca — a; adhipataye — vládci; ṣoḍaśa-kalāya — Jehož částmi je šestnáct původních složek stvoření (pět smyslových předmětů a jedenáct smyslů včetně mysli); chandaḥ-mayāya — poživateli všech obřadů; anna-mayāya — Jenž udržuje všechny živé bytosti dodáváním životních nezbytností; amṛta-mayāya — Jenž udílí věčný život; sarva-mayāya — Jenž je všepronikající; sahase — mocný; ojase — Jenž dodává sílu smyslům; balāya — Jenž dodává sílu tělu; kāntāya — svrchovaný manžel či vládce všech živých bytostí; kāmāya — Jenž dodává vše nezbytné oddaným; namaḥ — uctivé poklony; te — Tobě; ubhayatra — vždy (ve dne i v noci, v tomto i v příštím životě); bhūyāt — kéž je vše příznivé.

Překlad

S úctou se klaním Nejvyšší Osobnosti Božství, Pánu Hṛṣīkeśovi, vládci všech mých smyslů a původu všeho. Jako svrchovaný vládce všech tělesných, mentálních a intelektuálních činností je jediným poživatelem jejich výsledků. Pět smyslových předmětů a jedenáct smyslů včetně mysli jsou Jeho částečné projevy. Dodává všechny životní nezbytnosti, které jsou Jeho energií, a tím pádem se od Něho neliší, a je příčinou tělesné i mentální síly všech, jež se od Něho také neliší. Ve skutečnosti je manželem a zaopatřovatelem všech živých bytostí. Smyslem všech Ved je uctívat Ho. Všichni Mu proto vzdejme uctivé poklony. Kéž je nám v tomto i v příštím životě příznivě nakloněný.

Význam

V tomto verši je dále vysvětleno slovo māyāmaya ve vztahu k tomu, jak Pán různými způsoby šíří Svoji milost. Parāsya śaktir vividhaiva śrūyate — energie Nejvyššího Pána lze chápat různými způsoby. Zde je Pán popsán jako původní zdroj všeho; dokonce i našeho těla, smyslů, mysli, činností, zdatnosti, tělesné a mentální síly a odhodlání zajišťovat životní potřeby. Jeho energie lze vnímat ve všem. Jak uvádí Bhagavad-gītā (7.8): raso 'ham apsu kaunteya — chuť vody je také Kṛṣṇa. Kṛṣṇa je činným principem všeho, co potřebujeme ke svému zaopatření.

Tento verš, vzdávající uctivé poklony Pánu, složila Ramā, bohyně štěstí, a je plný duchovní síly. Každý by měl pod vedením duchovního mistra recitovat tuto mantru, a tak se stát úplným a dokonalým oddaným Pána. Oddaný může zpívat tuto mantru pro úplné vysvobození z hmotných pout a po vysvobození ji i nadále zpívat při uctívání Nejvyššího Pána na Vaikuṇṭhaloce. Všechny mantry jsou samozřejmě určeny pro tento a příští život, jak Sám Kṛṣṇa potvrzuje v Bhagavad-gītě (9.14):

satataṁ kīrtayanto māṁ
yatantaś ca dṛḍha-vratāḥ
namasyantaś ca māṁ bhaktyā
nitya-yuktā upāsate

“Velké duše vždy opěvují Mou slávu, snaží se s velkým odhodláním, klaní se přede Mnou, a takto Mě neustále s oddaností uctívají.” Oddaný, který v tomto i příštím životě zpívá mahā-mantru — nebo obecně jakoukoliv mantru — se nazývá nitya-yuktopāsaka.