Skip to main content

Sloka 34

Text 34

Verš

Text

kvacic chīta-vātādy-aneka-daivika-bhautikātmīyānāṁ duḥkhānāṁ pratinivāraṇe ’kalpo duranta-viṣaya-viṣaṇṇa āste.
kvacic chīta-vātādy-aneka-daivika-bhautikātmīyānāṁ duḥkhānāṁ pratinivāraṇe ’kalpo duranta-viṣaya-viṣaṇṇa āste.

Synonyma

Synonyms

kvacit — někdy; śīta-vāta-ādi — jako je krutá zima nebo vítr; aneka — mnohá; daivika — způsobená polobohy či silami, které jsou mimo naši kontrolu; bhautika — způsobená jinými živými bytostmi; ātmīyānām — způsobená podmíněným hmotným tělem a myslí; duḥkhānām — mnohá utrpení; pratinivāraṇe — působit proti; akalpaḥ — když není schopný; duranta — nepřekonatelná; viṣaya — ze spojení se smyslovým požitkem; viṣaṇṇaḥ — zasmušilá; āste — zůstává.

kvacit — sometimes; śīta-vāta-ādi — such as extreme cold or wind; aneka — many; daivika — offered by the demigods or powers beyond our control; bhautika — offered by other living entities; ātmīyānām — offered by the conditioned material body and mind; duḥkhānām — the many miseries; pratinivāraṇe — in counteracting; akalpaḥ — being unable; duranta — insurmountable; viṣaya — from connection with sense gratification; viṣaṇṇaḥ — morose; āste — he remains.

Překlad

Translation

Podmíněná duše trpí mnoha bídnými tělesnými podmínkami, jako je krutá zima a silný vítr. Trpí také kvůli činnostem jiných živých bytostí a přírodním pohromám. Když se proti tomu nemůže bránit a musí zůstat v ubohém postavení, je přirozeně velice zasmušilá, protože si chce užívat hmotných možností.

The conditioned soul suffers many miserable bodily conditions, such as being affected by severe cold and strong winds. He also suffers due to the activities of other living beings and due to natural disturbances. When he is unable to counteract them and has to remain in a miserable condition, he naturally becomes very morose because he wants to enjoy material facilities.