Skip to main content

Sloka 33

Text 33

Verš

Text

evam adhvany avarundhāno mṛtyu-gaja-bhayāt tamasi giri-kandara-prāye.
evam adhvany avarundhāno mṛtyu-gaja-bhayāt tamasi giri-kandara-prāye.

Synonyma

Synonyms

evam — takto; adhvani — na cestě smyslového požitku; avarundhānaḥ — jelikož je uvězněn, zapomíná na skutečný smysl života; mṛtyu-gaja-bhayāt — ze strachu před slonem smrti; tamasi — do temnoty; giri-kandara-prāye — podobné temným jeskyním v horách.

evam — in this way; adhvani — on the path of sense gratification; avarundhānaḥ — being confined, he forgets the real purpose of life; mṛtyu-gaja-bhayāt — out of fear of the elephant of death; tamasi — in the darkness; giri-kandara-prāye — similar to the dark caves in the mountains.

Překlad

Translation

Když podmíněná duše v tomto hmotném světě zapomene na svůj vztah k Nejvyšší Osobnosti Božství a nezajímá se o vědomí Kṛṣṇy, věnuje se pouze různým druhům škodlivých a hříšných činností. Podléhá proto trojímu utrpení a ve strachu ze slona smrti upadá do temnoty horské jeskyně.

In this material world, when the conditioned soul forgets his relationship with the Supreme Personality of Godhead and does not care for Kṛṣṇa consciousness, he simply engages in different types of mischievous and sinful activities. He is then subjected to the threefold miseries, and, out of fear of the elephant of death, he falls into the darkness found in a mountain cave.

Význam

Purport

Každý se bojí smrti, a když na materialistu přijde nemoc a stáří, musí přijmout varování smrti nehledě na to, jak je silný. Poté, co podmíněná duše dostane toto varování, je velice zasmušilá. Její strach je přirovnán ke strachu prožívanému při vstoupení do temné horské jeskyně a smrt je přirovnána k velkému slonu.

Everyone is afraid of death, and however strong a materialistic person may be, when there is disease and old age one must certainly accept death’s notice. The conditioned soul becomes very morose to receive notice of death. His fear is compared to the fear experienced upon entering a dark mountain cave, and death is compared to a great elephant.