Skip to main content

Sloka 11

Text 11

Verš

Text

kvacid ulūka-jhillī-svanavad ati-paruṣa-rabhasāṭopaṁ pratyakṣaṁ parokṣaṁ vā ripu-rāja-kula-nirbhartsitenāti-vyathita-karṇa-mūla-hṛdayaḥ.
kvacid ulūka-jhillī-svanavad ati-paruṣa-rabhasāṭopaṁ pratyakṣaṁ parokṣaṁ vā ripu-rāja-kula-nirbhartsitenāti-vyathita-karṇa-mūla-hṛdayaḥ.

Synonyma

Synonyms

kvacit — někdy; ulūka — sovy; jhillī — a cvrčka; svana-vat — přesně jako nesnesitelné zvuky; ati-paruṣa — nesmírně bodavé; rabhasa — vytrvalostí; āṭopam — vzrušení; pratyakṣam — přímo; parokṣam — nepřímo; — nebo; ripu — nepřátel; rāja-kula — a vládních úředníků; nirbhartsitena — osočováním; ati-vyathita — velmi zarmoucené; karṇa-mūla-hṛdayaḥ — jehož uši a srdce.

kvacit — sometimes; ulūka — of the owl; jhillī — and the cricket; svana-vat — exactly like intolerable sounds; ati-paruṣa — extremely piercing; rabhasa — by perseverance; āṭopam — agitation; pratyakṣam — directly; parokṣam — indirectly; — or; ripu — of enemies; rāja-kula — and of government officers; nirbhartsitena — by chastisement; ati-vyathita — very aggrieved; karṇa-mūla-hṛdayaḥ — whose ear and heart.

Překlad

Translation

Někdy je podmíněná duše velmi zarmoucená spíláním nepřátel a vládních služebníků, kteří ji přímo či nepřímo osočují hrubými slovy. Její srdce a uši jsou tehdy nesmírně sklíčené. Takové zlořečení lze přirovnat k houkání sov a cvrkání cvrčků.

Sometimes the conditioned soul is very aggrieved by the chastisement of his enemies and government servants, who use harsh words against him directly or indirectly. At that time his heart and ears become very saddened. Such chastisement may be compared to the sounds of owls and crickets.

Význam

Purport

V tomto hmotném světě jsou různé druhy nepřátel. Vláda například spílá člověku za neplacení daní z příjmu. Taková kritika — přímá či nepřímá — zarmucuje a někdy se jí podmíněná duše snaží zabránit. Naneštěstí však nezmůže vůbec nic.

There are different types of enemies within this material world. The government chastises one due to not paying income taxes. Such criticism, direct or indirect, saddens one, and sometimes the conditioned soul tries to counteract that chastisement. Unfortunately, he cannot do anything.