Skip to main content

Sloka 67

ТЕКСТ 67

Verš

Текст

ātmānaṁ ca pravayasam
ākalayya viśāmpatiḥ
vanaṁ viraktaḥ prātiṣṭhad
vimṛśann ātmano gatim
тмна ча правайасам
калаййа вимпати
вана виракта пртишхад
виманн тмано гатим

Synonyma

Пословный перевод

ātmānam — sebe; ca — také; pravayasam — pokročilého věku; ākalayya — zvážil; viśāmpatiḥ — král Uttānapāda; vanam — do lesa; viraktaḥ — odpoutaný; prātiṣṭhat — odešel; vimṛśan — zamyslel se nad; ātmanaḥ — vlastního já; gatim — osvobození.

тмнам — самого себя; ча — и; правайасам — пожилого; калаййа — считая; вимпати — царь Уттанапада; ванам — в лес; виракта — непривязанный; пртишхат — отправился; виман — размышляя; тмана — души; гатим — о спасении.

Překlad

Перевод

Poté, co vzal v úvahu svůj pokročilý věk a zamyslel se nad tím, co je dobré pro jeho duchovní já, odpoutal se král Uttānapāda od světských záležitostí a odešel do lesa.

Приняв во внимание свой преклонный возраст и решив, что пришла пора подумать о душе, царь Уттанапада оставил все мирские дела и ушел в лес.

Význam

Комментарий

Tak se chová rājarṣi. Král Uttānapāda byl vládcem celého světa a vlastnil velké bohatství, což byla jistě velice silná pouta. Moderní politici nejsou tak mocní jako králové na úrovni Mahārāje Uttānapādy, ale když získají chvilkovou politickou moc, lpí na svém postavení natolik, že se ho nevzdají, dokud je neodstraní krutá smrt nebo nezavraždí opoziční politická strana. V Indii jsme zažili, že politici neopouštějí své pozice, dokud nezemřou. Příklad Mahārāje Uttānapādy však svědčí o tom, že v dávných dobách tomu tak nebylo. Král Uttānapāda dosadil svého syna Dhruvu na královský trůn a ihned poté opustil palác. Existují tisíce příkladů takových králů, kteří se v pokročilém věku vzdali svých království a odešli do lesa podstoupit askezi. Vykonávání askeze je hlavní povinností lidského života. Podobně jako to Mahārāja Dhruva učinil v útlém mládí, jeho otec Mahārāja Uttānapāda uskutečnil totéž ve stáří. V moderní době není možné vzdát se domova a odejít do lesa vykonávat askezi, ale pokud lidé jakéhokoliv věku přijmou útočiště u hnutí pro vědomí Kṛṣṇy a začnou dodržovat jednoduché odříkání — zákaz požívání omamných látek, nedovoleného sexu, hazardování a jedení masa — a budou pravidelně zpívat Hare Kṛṣṇa mantru (šestnáct kol), nebude pro ně vůbec obtížné dosáhnout osvobození z tohoto hmotného světa.

Это поступок настоящего раджарши. Царь Уттанапада был повелителем всего мира и владел несметными богатствами, а привязанность к власти и богатству — одна из самых сильных. В наше время политики, хотя их власть ничтожна по сравнению с властью, которой обладали великие цари, подобные Махарадже Уттанападе, встав во главе государства, так привязываются к своему креслу, что не уходят со своих постов до тех пор, пока не умрут своей смертью или в результате покушения, организованного политическими противниками. Можно видеть, что современные индийские политики не покидают своих постов до самой смерти. Однако в минувшие времена цари и правители придерживались иных обычаев, о чем свидетельствует поступок царя Уттанапады. Как только его благородный сын Дхрува Махараджа взошел на престол, он покинул свою семью и ушел из дворца. Истории известны тысячи примеров того, как цари, достигавшие преклонного возраста, оставляли свои царства и удалялись в лес, чтобы совершать аскезы. Человеческая жизнь должна быть посвящена аскезам. Махараджа Дхрува совершал аскезы в детстве, а его отец Махараджа Уттанапада — в старости. В наше время люди не могут уйти из дома и поселиться в лесу, чтобы совершать там аскетические подвиги, зато сейчас люди любого возраста могут присоединиться к Движению сознания Кришны и совершать необременительные аскезы, воздерживаясь от недозволенных половых отношений, одурманивающих веществ, азартных игр, употребления в пищу мяса и регулярно (шестнадцать кругов в день) повторяя мантру Харе Кришна. Тогда, благодаря соблюдению этих несложных принципов, они смогут освободиться из плена материального мира.

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k deváté kapitole čtvrtého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Dhruva Mahārāja se vrací domů.”

Так заканчивается комментарий Бхактиведанты к девятой главе Четвертой песни «Шримад-Бхагаватам», которая называется «Дхрува Махараджа возвращается домой».