Skip to main content

Sloka 66

Text 66

Verš

Text

vīkṣyoḍha-vayasaṁ taṁ ca
prakṛtīnāṁ ca sammatam
anurakta-prajaṁ rājā
dhruvaṁ cakre bhuvaḥ patim
vīkṣyoḍha-vayasaṁ taṁ ca
prakṛtīnāṁ ca sammatam
anurakta-prajaṁ rājā
dhruvaṁ cakre bhuvaḥ patim

Synonyma

Synonyms

vīkṣya — když viděl; ūḍha-vayasam — zralý věkem; tam — Dhruva; ca — a; prakṛtīnām — ministry; ca — také; sammatam — schválené; anurakta — oblíbený; prajam — poddanými; rājā — král; dhruvam — Dhruvu Mahārāje; cakre — ustanovil; bhuvaḥ — Země; patim — vládcem.

vīkṣya — after seeing; ūḍha-vayasam — mature in age; tam — Dhruva; ca — and; prakṛtīnām — by the ministers; ca — also; sammatam — approved of; anurakta — beloved; prajam — by his subjects; rājā — the King; dhruvam — Dhruva Mahārāja; cakre — made; bhuvaḥ — of the earth; patim — master.

Překlad

Translation

Když král Uttānapāda po důkladném uvážení viděl, že Dhruva Mahārāja je dostatečně způsobilý převzít vládu nad celým královstvím, že s tím souhlasí jeho ministři a také občané ho mají velice rádi, ustanovil ho vládcem této planety.

When, after concentration, King Uttānapāda saw that Dhruva Mahārāja was suitably mature to take charge of the kingdom and that his ministers were agreeable and the citizens were also very fond of him, he enthroned Dhruva as emperor of this planet.

Význam

Purport

Monarchie v dřívějších dobách je často mylně považována za autokratickou. Z této sloky je patrné, že král Uttānapāda byl nejen rājarṣi, ale před korunovací svého milovaného syna Dhruvy na krále celého světa se navíc poradil se svými ministry, vzal v úvahu veřejné mínění a také sám prověřil Dhruvův charakter. Poté mu předal královský trůn, aby panoval nad celým světem.

Although it is misconceived that formerly the monarchial government was autocratic, from the description of this verse it appears that not only was King Uttānapāda a rājarṣi, but before installing his beloved son Dhruva on the throne of the empire of the world, he consulted his ministerial officers, considered the opinion of the public, and also personally examined Dhruva’s character. Then the King installed him on the throne to take charge of the affairs of the world.

Je-li vláda světa v rukách vaiṣṇavského krále, jako byl Dhruva Mahārāja, obyvatelé jsou tak šťastní, že to nelze ani popsat nebo si představit. I v současnosti platí, že pokud se všichni lidé stanou vědomými si Kṛṣṇy, bude svět s demokratickou vládou vypadat stejně jako nebeské království. Budou-li mít všichni lidé vědomí Kṛṣṇy, dají své hlasy osobnostem, jako je Dhruva Mahārāja. Kdyby nejvyšší výkonnou moc zastával takový vaiṣṇava, všechny problémy satanské vlády by byly vyřešeny. Na celém světě se dnes mladá generace snaží svrhnout vládní systémy, ale pokud si lidé nebudou vědomi Kṛṣṇy jako Dhruva Mahārāja, nenastanou žádné podstatné změny, protože ti, kdo touží po politickém postavení za každou cenu, nejsou schopni myslet na blaho obyvatelstva. Jediné, o co se vytrvale snaží, je udržet si svou uznávanou pozici a finanční zisk a na myšlenky týkající se blaha občanů jim zbývá velmi málo času.

When a Vaiṣṇava king like Dhruva Mahārāja is the head of the government of the entire world, the world is so happy that it is not possible to imagine or describe. Even now, if people would all become Kṛṣṇa conscious, the democratic government of the present day would be exactly like the kingdom of heaven. If all people became Kṛṣṇa conscious they would vote for persons of the category of Dhruva Mahārāja. If the post of chief executive were occupied by such a Vaiṣṇava, all the problems of satanic government would be solved. The youthful generation of the present day is very enthusiastic in trying to overthrow the government in different parts of the world. But unless people are Kṛṣṇa conscious like Dhruva Mahārāja, there will be no appreciable changes in government because people who hanker to attain political position by hook or by crook cannot think of the welfare of the people. They are only busy to keep their position of prestige and monetary gain. They have very little time to think of the welfare of the citizens.