Skip to main content

Sloka 45

ТЕКСТ 45

Verš

Текст

abhivandya pituḥ pādāv
āśīrbhiś cābhimantritaḥ
nanāma mātarau śīrṣṇā
sat-kṛtaḥ saj-janāgraṇīḥ
абхивандйа питу пдв
ӣрбхи чбхимантрита
нанма мтарау ӣрш
сат-кта садж-джанграӣ

Synonyma

Пословный перевод

abhivandya — uctil; pituḥ — svého otce; pādau — nohy; āśīrbhiḥ — s požehnáním; ca — a; abhimantritaḥ — oslovený; nanāma — poklonil se; mātarau — svým dvěma matkám; śīrṣṇā — hlavou; sat-kṛtaḥ — uctěn; sat-jana — z urozených; agraṇīḥ — nejpřednější.

абхивандйа — выражая почтение; питу — своего отца; пдау — стопы; ӣрбхи — благословения; ча — и; абхимантрита — когда ему дали; нанма — поклонился; мтарау — своим двум матерям; ӣрш — головой; сат-кта — принятый с почетом; сат- джана — из благородных; аграӣ — благороднейший.

Překlad

Перевод

Dhruva Mahārāja, nejpřednější z urozených, se nejprve poklonil u nohou svého otce, který ho vzápětí poctil různými otázkami. Poté sklonil hlavu u nohou svých dvou matek.

Дхрува Махараджа, благороднейший из благородных, прежде всего припал к ногам отца. Ответив на его многочисленные вопросы, царевич поклонился в ноги обеим матерям.

Význam

Комментарий

Někdo se může ptát, proč se Dhruva Mahārāja poklonil nejen své vlastní, ale i své nevlastní matce, kvůli jejímž urážkám musel odejít z domova. Odpovědí je, že poté, co dosáhl dokonalosti seberealizace a spatřil Nejvyšší Osobnost Božství tváří v tvář, se zcela zbavil znečištění hmotnými touhami. Oddaný v tomto hmotném světě nikdy nedbá urážek ani chvály. Pán Caitanya pravil, že oddaný musí být pokornější než tráva a snášenlivější než strom, aby mohl oddaně sloužit. Proto je zde Dhruva Mahārāja označen jako saj-janāgraṇīḥ — nejpřednější z urozených. Čistý oddaný je nejurozenější osobností ze všech a vůči nikomu nechová nepřátelství. Dualita pocházející z nepřátelství je výtvorem tohoto hmotného světa. V duchovním světě absolutní reality nic takového neexistuje.

Может возникнуть вопрос, почему Дхрува Махараджа выразил почтение не только родной матери, но и мачехе, чье оскорбление заставило его уйти из дома. Дело в том, что, встретившись лицом к лицу с Верховной Личностью Бога и достигнув совершенства самоосознания, Дхрува Махараджа полностью очистился от скверны материальных желаний. Преданный одинаково равнодушен к почету и оскорблениям в материальном мире. По словам Господа Чайтаньи, чтобы заниматься преданным служением, нужно стать смиреннее травинки и терпеливее дерева. Поэтому в данном стихе Дхрува Махараджа назван садж-джанграӣ, благороднейшим из благородных. Чистый преданный отличается исключительным благородством и ни к кому не питает вражды. Деление окружающих на друзей и врагов присуще только людям материального мира. В духовном мире, мире абсолютной реальности, ничего подобного не существует.