Skip to main content

Sloka 41

Text 41

Verš

Text

tathāpare siddha-gaṇā maharṣibhir
ye vai samantād anu nīlalohitam
namaskṛtaḥ prāha śaśāṅka-śekharaṁ
kṛta-praṇāmaṁ prahasann ivātmabhūḥ
tathāpare siddha-gaṇā maharṣibhir
ye vai samantād anu nīlalohitam
namaskṛtaḥ prāha śaśāṅka-śekharaṁ
kṛta-praṇāmaṁ prahasann ivātmabhūḥ

Synonyma

Synonyms

tathā — tak; apare — ostatní; siddha-gaṇāḥ — Siddhové; mahā-ṛṣibhiḥ — spolu s velkými mudrci; ye — kdo; vai — opravdu; samantāt — ze všech stran; anu — po; nīlalohitam — Pánu Śivovi; namaskṛtaḥ — poklonili se; prāha — řekl; śaśāṅka-śekharam — Pánu Śivovi; kṛta-praṇāmam — poté, co mu vzdal úctu; prahasan — s úsměvem; iva — jako; ātmabhūḥ — Pán Brahmā.

tathā — so; apare — the others; siddha-gaṇāḥ — the Siddhas; mahā-ṛṣibhiḥ — along with the great sages; ye — who; vai — indeed; samantāt — from all sides; anu — after; nīlalohitam — Lord Śiva; namaskṛtaḥ — making obeisances; prāha — said; śaśāṅka-śekharam — to Lord Śiva; kṛta-praṇāmam — having made obeisances; prahasan — smiling; iva — as; ātmabhūḥ — Lord Brahmā.

Překlad

Translation

Pánu Brahmovi se poklonili také všichni mudrci, jako Nārada a další, kteří seděli po boku Pána Śivy. Když jej všichni náležitě uctili, s úsměvem promluvil k Pánu Śivovi.

All the sages who were sitting with Lord Śiva, such as Nārada and others, also offered their respectful obeisances to Lord Brahmā. After being so worshiped, Lord Brahmā, smiling, began to speak to Lord Śiva.

Význam

Purport

Pán Brahmā věděl, že Pána Śivu lze nejen snadno uspokojit, ale i snadno rozzlobit, a proto se usmíval. Obával se, že Pán Śiva se stále hněvá následkem ztráty své manželky a Dakṣovy urážky, a jeho úsměv měl tuto obavu zakrýt. Potom oslovil Pána Śivu následovně.

Lord Brahmā was smiling because he knew that Lord Śiva is not only easily satisfied but easily irritated as well. He was afraid that Lord Śiva might be in an angry mood because he had lost his wife and had been insulted by Dakṣa. In order to conceal this fear, he smiled and addressed Lord Śiva as follows.