Skip to main content

Sloka 10

Text 10

Verš

Texto

nānā-maṇimayaiḥ śṛṅgair
nānā-dhātu-vicitritaiḥ
nānā-druma-latā-gulmair
nānā-mṛga-gaṇāvṛtaiḥ
nānā-maṇimayaiḥ śṛṅgair
nānā-dhātu-vicitritaiḥ
nānā-druma-latā-gulmair
nānā-mṛga-gaṇāvṛtaiḥ

Synonyma

Synonyms

nānā — různé druhy; maṇi — drahokamy; mayaiḥ — sestavené z; śṛṅgaiḥ — se špicemi; nānā-dhātu-vicitritaiḥ — ozdobené rozmanitými nerosty; nānā — různé; druma — stromy; latā — popínavé rostliny; gulmaiḥ — rostliny; nānā — různými; mṛga-gaṇa — jeleními stády; āvṛtaiḥ — obývané.

nānā — distintas clases; maṇi — piedras preciosas; mayaiḥ — hechas de; śṛṅgaiḥ — con las cumbres; nānā-dhātu-vicitritaiḥ — adornadas con minerales de varias clases; nānā — diversos; druma — árboles; latā — enredaderas; gulmaiḥ — plantas; nānā — diversos; mṛga-gaṇa — manadas de ciervos; āvṛtaiḥ — habitada por.

Překlad

Translation

Na Kailāsu je mnoho kopců, bohatých na všemožné drahokamy a nerosty a porostlých vzácnými stromy a nejrůznějšími rostlinami. Na vrcholu hory se pasou stáda různých druhů jelenů.

En Kailāsa, hay muchas montañas llenas de piedras preciosas y minerales valiosos y rodeadas por toda clase de plantas y árboles valiosos. Ciervos de distintas clases realzan la belleza de las partes altas de las montañas.