Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.5.25

Verš

sādhu-vādas tadā teṣāṁ
karma tat tasya paśyatām
bhūta-preta-piśācānāṁ
anyeṣāṁ tad-viparyayaḥ

Synonyma

sādhu-vādaḥ — radostné výkřiky; tadā — tehdy; teṣām — jejich (Śivových stoupenců); karma — čin; tat — tento; tasya — jeho (Vīrabhadry); paśyatām — když viděli; bhūta-preta-piśācānām — bhūtů (duchů), pretů a piśāců; anyeṣām — druhých (v táboře Dakṣi); tat-viparyayaḥ — opak (nářek).

Překlad

Když stoupenci Pána Śivy viděli Vīrabhadrův čin, radovali se a jásali a všichni přítomní bhūtové, duchové a démoni vydávali divoký řev. Brāhmaṇové, kteří měli na starosti oběť, nad Dakṣovou smrtí naopak naříkali.