Skip to main content

Sloka 8

ТЕКСТ 8

Verš

Текст

saudarya-sampraśna-samartha-vārtayā
mātrā ca mātṛ-ṣvasṛbhiś ca sādaram
dattāṁ saparyāṁ varam āsanaṁ ca sā
nādatta pitrāpratinanditā satī
саударйа-сампрана-самартха-вртай
мтр ча мт-швасбхи ча сдарам
датт сапарй варам сана ча с
ндатта питрпратинандит сатӣ

Synonyma

Пословный перевод

saudarya — svých sester; sampraśna — s pozdravy; samartha — patřičnými; vārtayā — zprávy; mātrā — od své matky; ca — a; mātṛ-svasṛbhiḥ — od svých tet; ca — a; sa-ādaram — s úctou; dattām — nabídnutou; saparyām — poctu; varam — dary; āsanam — místo k sezení; ca — a; — ona (Satī); na ādatta — nepřijala; pitrā — od otce; apratinandi — nepřivítaná; satī — Satī.

саударйа — ее сестер; сампрана — приветствиями; самартха — надлежащими; вртай — новости; мтр — ее матерью; ча — и; мт-свасбхи — ее тетками; ча — и; са-дарам — с уважением; даттм — которые были предложены; сапарйм — почитание, поклонение; варам — подарки; санам — сидение; ча — и; с — она (Сати); на датта — не приняла; питр — ее отцом; апратинандит — не будучи поприветствована; сатӣ — Сати.

Překlad

Перевод

Sestry a matka ji přivítaly, ale ona jejich přívětivá slova neopětovala. Obdarovaly ji a nabídly jí místo k sezení, ale ona nic nepřijala, protože její otec s ní nepromuvil ani slovo a nepřišel ji ani přivítat a zeptat se, jak se jí daří.

Встреченная сестрами и матерью, она ничего не ответила на их приветствия, отвергла их подарки и отказалась садиться, так как ее отец не вымолвил ни слова, не поприветствовал ее и не спросил о том, как обстоят ее дела.

Význam

Комментарий

Satī odmítla přijmout uvítání, které jí sestry a matka připravily, jelikož jí vadilo mlčení jejího otce. Byla jeho nejmladší dcerou a věděla, že je jeho miláčkem. Kvůli jejímu vztahu s Pánem Śivou se však nyní Dakṣa tvářil, jako by ji vůbec neznal, a proto byla velmi nešťastná. Hmotné pojetí tělesné příbuznosti je natolik znečištěné, že stačí malá neshoda a všechna vzájemná láska a náklonnost zmizí. Člověk může mít na základě tělesné příbuznosti někoho rád, ale tělesné poměry jsou tak pomíjivé, že i nepatrný podnět může tento důvěrný vztah ukončit.

Сати не ответила на приветствия сестер и матери, так как ее раздосадовало молчание отца. Она была младшей дочерью Дакши и знала, что была его любимицей. Но теперь из-за ее близости с Господом Шивой Дакша забыл о своей любви к дочери, и это очень больно задело ее. Материальные отношения, какими бы теплыми и нежными они ни были, очень непрочны, так как основаны на телесных представлениях о жизни, и достаточно малейшего повода, чтобы они были порваны. Даже если два человека физически очень привязаны друг к другу, какой-нибудь пустяк может стать причиной размолвки, которая положит конец их близости.