Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.4.8

Verš

saudarya-sampraśna-samartha-vārtayā
mātrā ca mātṛ-ṣvasṛbhiś ca sādaram
dattāṁ saparyāṁ varam āsanaṁ ca sā
nādatta pitrāpratinanditā satī

Synonyma

saudarya — svých sester; sampraśna — s pozdravy; samartha — patřičnými; vārtayā — zprávy; mātrā — od své matky; ca — a; mātṛ-svasṛbhiḥ — od svých tet; ca — a; sa-ādaram — s úctou; dattām — nabídnutou; saparyām — poctu; varam — dary; āsanam — místo k sezení; ca — a; — ona (Satī); na ādatta — nepřijala; pitrā — od otce; apratinandi — nepřivítaná; satī — Satī.

Překlad

Sestry a matka ji přivítaly, ale ona jejich přívětivá slova neopětovala. Obdarovaly ji a nabídly jí místo k sezení, ale ona nic nepřijala, protože její otec s ní nepromuvil ani slovo a nepřišel ji ani přivítat a zeptat se, jak se jí daří.

Význam

Satī odmítla přijmout uvítání, které jí sestry a matka připravily, jelikož jí vadilo mlčení jejího otce. Byla jeho nejmladší dcerou a věděla, že je jeho miláčkem. Kvůli jejímu vztahu s Pánem Śivou se však nyní Dakṣa tvářil, jako by ji vůbec neznal, a proto byla velmi nešťastná. Hmotné pojetí tělesné příbuznosti je natolik znečištěné, že stačí malá neshoda a všechna vzájemná láska a náklonnost zmizí. Člověk může mít na základě tělesné příbuznosti někoho rád, ale tělesné poměry jsou tak pomíjivé, že i nepatrný podnět může tento důvěrný vztah ukončit.