Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.4.4

Verš

tām anvagacchan druta-vikramāṁ satīm
ekāṁ tri-netrānucarāḥ sahasraśaḥ
sa-pārṣada-yakṣā maṇiman-madādayaḥ
puro-vṛṣendrās tarasā gata-vyathāḥ

Synonyma

tām — ji (Satī); anvagacchan — následovali; druta-vikramām — která se rychle vzdalovala; satīm — Satī; ekām — sama; tri-netra — Pána Śivy (který má tři oči); anucarāḥ — stoupenci; sahasraśaḥ — po tisících; sa-pārṣada-yakṣāḥ — v doprovodu jeho osobních společníků a Yakṣů; maṇimat-mada-ādayaḥ — Maṇimān, Mada a další; puraḥ-vṛṣa-indrāḥ — s býkem Nandīm v čele; tarasā — rychle; gata-vyathāḥ — nebojácně.

Překlad

Když žáci Pána Śivy viděli, že Satī sama spěšně odchází, vydali se rychle za ní. Byly jich tisíce, v čele s Maṇimānem a Madou, doprovázeli je Yakṣové a vpředu kráčel Śivův býk Nandī.

Význam

Satī se obávala, že se ji manžel bude snažit zastavit, a proto se rychle vzdalovala. Okamžitě se však za ní vypravily tisíce žáků Pána Śivy v čele s Yakṣi, Maṇimānem a Madou. Slovo gata-vyathāḥ, použité v této souvislosti, znamená “nebojácně”. Satī neznepokojovalo, že jde úplně sama; byla nebojácná. Slovo anucarāḥ je také významné, neboť poukazuje na skutečnost, že Śivovi žáci byli neustále připraveni pro svého pána obětovat vše. Všichni chápali touhu Pána Śivy, který si nepřál, aby Satī šla sama. Anucarāḥ znamená “ti, kdo okamžitě chápou záměr svého pána”.