Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.4.33

Verš

adhvaryuṇā hūyamāne
devā utpetur ojasā
ṛbhavo nāma tapasā
somaṁ prāptāḥ sahasraśaḥ

Synonyma

adhvaryuṇā — knězem, Bhṛguem; hūyamāne — po obětování obětin; devāḥ — polobozi; utpetuḥ — objevili se; ojasā — s velkou silou; ṛbhavaḥ — Ṛbhuové; nāma — zvaní; tapasā — askezí; somam — Soma; prāptāḥ — dosáhli; sahasraśaḥ — po tisících.

Překlad

Bhṛgu začal obětovat do ohně a vzápětí se objevily tisíce polobohů zvaných Ṛbhuové, které Soma, bůh Měsíce, obdařil ohromnou silou.

Význam

Obětování do ohně a zpívání hymnů z Yajur Vedy přivolalo tisíce polobohů, kteří jsou známí pod jménem Ṛbhuové. Brāhmaṇové, jako je Bhṛgu Muni, měli takovou moc, že pouhým pronášením védských manter dokázali stvořit nesmírně mocné polobohy. Tyto mantry stále existují, ale již neexistují brāhmaṇové, kteří by je uměli správně recitovat. Zpěv védských manter, Gāyatrī nebo ṛg-mantry jistě člověku umožní dosáhnout kýženého výsledku. Pán Caitanya však pravil, že v současném věku Kali je možné pouhým zpíváním Hare Kṛṣṇa dosáhnout úplné dokonalosti.