Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.4.29

Verš

aho anātmyaṁ mahad asya paśyata
prajāpater yasya carācaraṁ prajāḥ
jahāv asūn yad-vimatātmajā satī
manasvinī mānam abhīkṣṇam arhati

Synonyma

aho — ó!; anātmyam — nevšímavost; mahat — velká; asya — Dakṣi; paśyata — pohlédněte; prajāpateḥ — Prajāpatiho; yasya — koho; cara-acaram — všechny živé bytosti; prajāḥ — potomci; jahau — vzdala se; asūn — svého těla; yat — kým; vimatā — zneuctěná; ātma- — vlastní dcera; satī — Satī; manasvinī — dobrovolně; mānam — úctu; abhīkṣṇam — opakovaně; arhati — zasluhovala.

Překlad

Jak mohl být Dakṣa jakožto Prajāpati, přirozený ochránce všech živých bytostí, tak neuctivý ke své vlastní dceři Satī, která byla počestnou ženou a navíc velkou osobností? Jeho nevšímavost způsobila, že se vzdala svého těla.

Význam

Důležité je zde slovo anātmya. Ātmya znamená “život duše”, a toto slovo tedy naznačuje, že i když se Dakṣa zdál být naživu, ve skutečnosti byl mrtvý. Jak jinak by mohl přehlížet Satī, svou vlastní dceru? Dakṣa měl jako Prajāpati, vládce všech živých bytostí, povinnost dohlížet na to, aby se všem dařilo dobře. Jak mohl zanedbat vlastní dceru, vznešenou a počestnou Satī, která byla velkou duší a zasluhovala si otcovu nejvyšší úctu a ohleduplnost? Všichni polobozi vesmíru byli její smrtí, kterou způsobila otcova nevšímavost, velice překvapeni.