Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.4.2

Verš

suhṛd-didṛkṣā-pratighāta-durmanāḥ
snehād rudaty aśru-kalātivihvalā
bhavaṁ bhavāny apratipūruṣaṁ ruṣā
pradhakṣyatīvaikṣata jāta-vepathuḥ

Synonyma

suhṛt-didṛkṣā — touze vidět příbuzné; pratighāta — zabránění; durmanāḥ — rmoutila se; snehāt — z lásky; rudatī — plakala; aśru-kalā — kapkami slz; ativihvalā — velice sklíčená; bhavam — Pána Śivu; bhavānī — Satī; aprati-pūruṣam — který nemá sobě rovného či soka; ruṣā — zlostně; pradhakṣyatī — sežehnout; iva — jako by; aikṣata — pohlédla na; jāta-vepathuḥ — třásla se.

Překlad

Satī velice rmoutil zákaz navštívit příbuzné v domě svého otce a z lásky k nim jí z očí tekly slzy. Třásla se a sklíčeně hleděla na svého neobyčejného manžela, Pána Śivu, jako by ho svým pohledem chtěla sežehnout.

Význam

Slovo apratipūruṣam v této sloce označuje někoho, kdo nemá sobě rovného. Pán Śiva nemá v tomto hmotném světě sobě rovného co se týče nezaujatosti vůči všem bytostem. Jeho manželka Satī věděla, že Śiva není vůči nikomu zaujatý. Nechápala tedy, jak mohl být právě ke své ženě tak neúprosný a zakázat jí návštěvu otcova domu. Způsobilo jí to větší zármutek, než jaký mohla snést, a hleděla na svého muže, jako by ho chtěla svým pohledem sežehnout. Pán Śiva je ātmā (śiva také znamená ātmā), a tímto způsobem je zde naznačeno, že se Satī chystala spáchat sebevraždu. Slovo apratipūruṣa rovněž označuje někoho, kdo nemá soka. Pán Śiva byl neoblomný a nechtěl dát Satī své svolení. Uchýlila se proto k nejzazší ženské zbrani, pláči, který muže většinou donutí, aby své manželce vyhověl.