Skip to main content

Sloka 19

Text 19

Verš

Texto

na veda-vādān anuvartate matiḥ
sva eva loke ramato mahā-muneḥ
yathā gatir deva-manuṣyayoḥ pṛthak
sva eva dharme na paraṁ kṣipet sthitaḥ
na veda-vādān anuvartate matiḥ
sva eva loke ramato mahā-muneḥ
yathā gatir deva-manuṣyayoḥ pṛthak
sva eva dharme na paraṁ kṣipet sthitaḥ

Synonyma

Palabra por palabra

na — ne; veda-vādān — pravidla a předpisy Ved; anuvartate — následovat; matiḥ — mysl; sve — on ve své; eva — jistě; loke — ve vlastním já; ramataḥ — raduje se; mahā-muneḥ — pokročilých transcendentalistů; yathā — jako; gatiḥ — cesta; deva-manuṣyayoḥ — lidí a polobohů; pṛthak — odděleně; sve — ty ve své; eva — sám; dharme — předepsaná povinnost; na — ne; param — jiné; kṣipet — má kritizovat; sthitaḥ — umístěný.

na — no; veda-vādān — reglas y regulaciones de los Vedas; anuvartate — siguen; matiḥ — la mente; sve — en su propia; eva — ciertamente; loke — en el ser; ramataḥ — disfrutar; mahā-muneḥ — de trascendentalistas elevados; yathā — como; gatiḥ — el sendero; deva-manuṣyayoḥ — de los hombres y de los semidioses; pṛthak — por separado; sve — en su propio; eva — solo; dharme — deber propio de la ocupación; na — no; param — otro; kṣipet — debe criticar; sthitaḥ — estando situado.

Překlad

Traducción

Je lépe vykonávat svou povinnost než kritizovat jiné. Pokročilí transcendentalisté mohou někdy opomenout pravidla a předpisy Ved, neboť je nemusí následovat, stejně jako polobozi cestují v prostoru, zatímco obyčejní lidé musí cestovat po zemském povrchu.

Es mejor cumplir con los propios deberes que criticar los ajenos. Los trascendentalistas elevados pueden a veces prescindir de las reglas y regulaciones de los Vedas, pues no necesitan seguirlas. Son como los semidioses, que viajan por el espacio mientras que los hombres comunes viajan por la superficie de la Tierra.

Význam

Significado

Nejpokročilejší transcendentalisté se někdy zdánlivě chovají jako ty nejpokleslejší podmíněné duše. Pokročilý transcendentalista může přejít veškerá pravidla Ved, stejně jako polobozi cestující prostorem přelétávají všechny džungle a skály na zemském povrchu. Obyčejný člověk, který létat neumí, se musí s těmito překážkami pracně potýkat. Nadevše čestný Pán Śiva se sice chová, jako by se na něho pravidla a předpisy Ved nevztahovaly, ale tato zdánlivá neposlušnost ho nikterak neovlivňuje. Chce-li ho však napodobovat obyčejný smrtelník, pak dělá chybu. Obyčejní lidé jsou povinni následovat všechna pravidla Ved, která osoba na transcendentální úrovni následovat nemusí. To, že se Pán Śiva neřídil těmito přísnými pravidly a předpisy, považoval Dakṣa za jeho chybu. Satī naproti tomu prohlásila, že Pán Śiva nemusí tato pravidla následovat. Je-li někdo silný jako slunce či oheň, nemá smysl posuzovat, zda je čistý nebo nečistý. Sluneční paprsky dokáží nečisté místo vydezinfikovat, ale když přes něj projde někdo jiný, špína ho nakazí. Pána Śivu tedy nelze napodobovat—raději bychom se měli držet svých předepsaných povinností. Výjimečné osobnosti, jako je Pán Śiva, nesmíme odsuzovat.

El comportamiento del trascendentalista más elevado parece idéntico al del alma condicionada más caída. El trascendentalista elevado puede pasar por encima de todas las regulaciones de los Vedas, de la misma manera que los semidioses viajan por el espacio y pasan por encima de las selvas y montañas de la superficie del globo, mientras que el hombre común, que carece de la capacidad de viajar por el espacio, tiene que enfrentarse con todos esos obstáculos. Aunque en apariencia no cumpla todas las reglas y regulaciones de los Vedas, el muy querido Señor Śiva no se ve afectado por esa desobediencia, pero un hombre común que desee imitarle, cometerá una equivocación. El hombre común debe observar todas las reglas y regulaciones de los Vedas que una persona situada en la posición trascendental no necesita observar. Dakṣa criticó al Señor Śiva por no observar las estrictas reglas y regulaciones védicas, pero Satī hizo hincapié en que él no tiene necesidad de observarlas. Se dice que las consideraciones de pureza o impureza no son para el que es poderoso como el sol o como el fuego. La luz del sol puede esterilizar un lugar impuro, pero cualquier otro que pase por ese lugar se contaminará. No debemos tratar de imitar al Señor Śiva; mejor, debemos seguir estrictamente los deberes prescritos para nuestra ocupación. Nunca se debe difamar a una gran personalidad como el Señor Śiva.