Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.4.19

Verš

na veda-vādān anuvartate matiḥ
sva eva loke ramato mahā-muneḥ
yathā gatir deva-manuṣyayoḥ pṛthak
sva eva dharme na paraṁ kṣipet sthitaḥ

Synonyma

na — ne; veda-vādān — pravidla a předpisy Ved; anuvartate — následovat; matiḥ — mysl; sve — on ve své; eva — jistě; loke — ve vlastním já; ramataḥ — raduje se; mahā-muneḥ — pokročilých transcendentalistů; yathā — jako; gatiḥ — cesta; deva-manuṣyayoḥ — lidí a polobohů; pṛthak — odděleně; sve — ty ve své; eva — sám; dharme — předepsaná povinnost; na — ne; param — jiné; kṣipet — má kritizovat; sthitaḥ — umístěný.

Překlad

Je lépe vykonávat svou povinnost než kritizovat jiné. Pokročilí transcendentalisté mohou někdy opomenout pravidla a předpisy Ved, neboť je nemusí následovat, stejně jako polobozi cestují v prostoru, zatímco obyčejní lidé musí cestovat po zemském povrchu.

Význam

Nejpokročilejší transcendentalisté se někdy zdánlivě chovají jako ty nejpokleslejší podmíněné duše. Pokročilý transcendentalista může přejít veškerá pravidla Ved, stejně jako polobozi cestující prostorem přelétávají všechny džungle a skály na zemském povrchu. Obyčejný člověk, který létat neumí, se musí s těmito překážkami pracně potýkat. Nadevše čestný Pán Śiva se sice chová, jako by se na něho pravidla a předpisy Ved nevztahovaly, ale tato zdánlivá neposlušnost ho nikterak neovlivňuje. Chce-li ho však napodobovat obyčejný smrtelník, pak dělá chybu. Obyčejní lidé jsou povinni následovat všechna pravidla Ved, která osoba na transcendentální úrovni následovat nemusí. To, že se Pán Śiva neřídil těmito přísnými pravidly a předpisy, považoval Dakṣa za jeho chybu. Satī naproti tomu prohlásila, že Pán Śiva nemusí tato pravidla následovat. Je-li někdo silný jako slunce či oheň, nemá smysl posuzovat, zda je čistý nebo nečistý. Sluneční paprsky dokáží nečisté místo vydezinfikovat, ale když přes něj projde někdo jiný, špína ho nakazí. Pána Śivu tedy nelze napodobovat—raději bychom se měli držet svých předepsaných povinností. Výjimečné osobnosti, jako je Pán Śiva, nesmíme odsuzovat.