Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.4.18

Verš

atas tavotpannam idaṁ kalevaraṁ
na dhārayiṣye śiti-kaṇṭha-garhiṇaḥ
jagdhasya mohād dhi viśuddhim andhaso
jugupsitasyoddharaṇaṁ pracakṣate

Synonyma

ataḥ — proto; tava — od tebe; utpannam — obdržela; idam — toto; kalevaram — tělo; na dhārayiṣye — nesnesu; śiti-kaṇṭha-garhiṇaḥ — kdo znevážil Pána Śivu; jagdhasya — snědené; mohāt — omylem; hi — protože; viśuddhim — očištění; andhasaḥ — jídla; jugupsitasya — otráveného; uddharaṇam — zvracení; pracakṣate — prohlásit.

Překlad

Již dále nesnesu toto bezcenné tělo, které jsem obdržela od tebe, jenž jsi znevážil Pána Śivu. Když někdo snědl otrávené jídlo, je zvracení tou nejúčinnější léčbou.

Význam

Satī představuje vnější energii Pána, a měla tedy schopnost zničit mnoho vesmírů a s nimi i mnoho Dakṣů. Chtěla však předejít obvinění, že Pán Śiva ji poslal Dakṣu zabít, protože to sám kvůli svému nižšímu postavení nedokázal. Proto se rozhodla vzdát se vlastního těla.