Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.4.15

Verš

yat-pāda-padmaṁ mahatāṁ mano-’libhir
niṣevitaṁ brahma-rasāsavārthibhiḥ
lokasya yad varṣati cāśiṣo ’rthinas
tasmai bhavān druhyati viśva-bandhave

Synonyma

yat-pāda-padmam — jeho lotosové nohy; mahatām — vyšších osobností; manaḥ-alibhiḥ — včelami mysli; niṣevitam — zaměstnané; brahma-rasa — transcendentální blaženosti (brahmānanda); āsava-arthibhiḥ — vyhledávajícími nektar; lokasya — obyčejného člověka; yat — který; varṣati — plní; ca — a; āśiṣaḥ — přání; arthinaḥ — hledá; tasmai — jemu (Pánu Śivovi); bhavān — ty; druhyati — závidíš; viśva-bandhave — příteli všech živých bytostí ve třech světech.

Překlad

Závidíš Pánu Śivovi, který je přítelem všech živých bytostí ve třech světech. Obyčejnému člověku plní všechna přání a vysoce postaveným osobnostem, které vyhledávají brahmānandu (transcendentální blaženost), žehná za to, že přemýšlejí o jeho lotosových nohách.

Význam

Existují dvě kategorie lidí. Jednu tvoří zatvrzelí materialisté, kteří touží po hmotném prospěchu a kterým Pán Śiva, pokud ho uctívají, plní všechna přání. Pána Śivu lze snadno a rychle uspokojit a on také snadno a rychle uspokojí touhy obyčejných lidí. Z tohoto důvodu ho obyčejní lidé velice rádi uctívají. Další kategorii tvoří lidé zklamaní a znechucení materialistickým způsobem života, kteří uctívají Pána Śivu, aby dosáhli osvobození, znamenající konec hmotné totožnosti. Vědomí, že nejsme hmotné tělo, ale duše, nás vysvobodí z nevědomosti. Pán Śiva dává i toto vědomí. Lidé se obyčejně věnují náboženství za účelem hospodářského rozvoje, aby získali peníze, protože jejich prostřednictvím mohou uspokojit své smysly. Když zažijí zklamání, touží po duchovní brahmānandě, splynutí s Nejvyšším. Náboženství, hospodářský rozvoj, smyslový požitek a osvobození jsou čtyři principy hmotné existence a Pán Śiva je přítelem jak obyčejných lidí, tak i těch, kteří jsou pokročilí v duchovním poznání. Dakṣa tedy udělal chybu, když si ho znepřátelil. I vaiṣṇavové, kteří převyšují všechny obyčejné i pokročilé lidi tohoto světa, uctívají Pána Śivu jako největšího vaiṣṇavu. Pán Śiva je přítelem všech — obyčejných lidí, pokročilých osob a oddaných Pána. Nikdo by ho tedy neměl znevažovat nebo se k němu chovat nepřátelsky.