Skip to main content

Sloka 13

Text 13

Verš

Texto

nāścaryam etad yad asatsu sarvadā
mahad-vinindā kuṇapātma-vādiṣu
serṣyaṁ mahāpūruṣa-pāda-pāṁsubhir
nirasta-tejaḥsu tad eva śobhanam
nāścaryam etad yad asatsu sarvadā
mahad-vinindā kuṇapātma-vādiṣu
serṣyaṁ mahāpūruṣa-pāda-pāṁsubhir
nirasta-tejaḥsu tad eva śobhanam

Synonyma

Synonyms

na — ne; āścaryam — udivující; etat — to; yat — což; asatsu — zlé; sarvadā — vždy; mahat-vinindā — znevažovat velké duše; kuṇapa-ātma-vādiṣu — mezi těmi, kdo považují mrtvé tělo za své vlastní já; sa-īrṣyam — závist; mahā-pūruṣa — velkých osobností; pāda-pāṁsubhiḥ — prachem z nohou; nirasta-tejaḥsu — jejichž sláva ochabla; tat — že; eva — jistě; śobhanam — velmi dobré.

na — no; āścaryam — sorprendente; etat — esto; yat — que; asatsu — malvadas; sarvadā — siempre; mahat-vinindā — burlarse de las grandes almas; kuṇapa-ātma-vādiṣu — entre los que creen que el cuerpo muerto es el ser; sa-īrṣyam — envidia; mahā-pūruṣa — de grandes personalidades; pāda-pāṁsubhiḥ — por el polvo de los pies; nirasta-tejaḥsu — cuya gloria se ve rebajada; tat — eso; eva — ciertamente; śobhanam — muy bueno.

Překlad

Translation

Není divu, že materialisté, kteří považují pomíjivé hmotné tělo za vlastní já, neustále znevažují velké duše. Jejich závist je prospěšná, neboť jim zapřičiní pád. Jsou pokořeni prachem z nohou velkých osobností.

No es sorprendente que las personas que han identificado su ser con el cuerpo material perecedero se empeñen en burlarse de las grandes almas. Esa envidia de los materialistas es muy buena, porque les hace caer. El polvo de los pies de las grandes personalidades rebaja su posición.

Význam

Purport

Vše závisí na schopnostech příjemce. Mnoha rostlinám a květinám způsobují prudké sluneční paprsky to, že zvadnou, zatímco jiným umožňují zdravý růst. Záleží tedy na rostlině, zda poroste či zvadne. Mahīyasāṁ pāda-rajo-'bhiṣekam. Prach z lotosových nohou velkých osobností je velice prospěšný, ale pro někoho může být nebezpečný. Ti, kdo se dopouštějí přestupků proti lotosovým nohám významných osobností, vyschnou a ztratí svoji zbožnost. Velká duše dokáže přestupky prominout, ale Kṛṣṇa přestupky proti prachu z lotosových nohou velkých duší nepromíjí, podobně jako člověk může snášet sálající slunce na hlavě, ale nesnese ho na chodidlech. Hříšník se propadá stále hlouběji, a proto dále pokračuje v přestupcích proti nohám velkých duší. Přestupky páchají především ti, kdo se mylně ztotožňují s pomíjivou tělesnou schránkou. Král Dakṣa byl zcela zmatený mylnými představami, protože ztotožňoval tělo s duší. Urazil lotosové nohy Pána Śivy, jelikož byl přesvědčený, že jeho vlastní tělo jakožto tělo otce Satī bylo důležitější než tělo Pána Śivy. Méně inteligentní lidé zpravidla takto uvažují. Jednají na základě tělesného pojetí života a stále více a více urážejí lotosové nohy velkých duší. Člověk s tímto tělesným pojetím života není o nic lepší než kráva či osel.

SIGNIFICADO: Todo depende de la fuerza del receptor. Bajo un sol ardiente, por ejemplo, muchas plantas y flores se secan, pero otras muchas crecen exuberantes. De modo que el que crezcan o se marchiten depende del receptor. De la misma manera: mahīyasāṁ pāda-rajo-’bhiṣekam: El polvo de los pies de loto de las grandes personalidades ofrece toda bendición al que lo recibe, pero el mismo polvo también puede hacer daño. Quienes ofenden los pies de loto de una gran personalidad, se marchitan; sus cualidades divinas disminuyen. Una gran alma puede perdonar las ofensas, pero Kṛṣṇa no disculpa las ofensas cometidas contra el polvo de los pies de esa gran alma, de la misma manera que nosotros, aunque podamos tolerar un sol abrasador en la cabeza, no podemos tolerar ese mismo sol en los pies. Un ofensor cae cada vez más bajo; por esa razón, de un modo natural continúa cometiendo ofensas contra los pies de la gran alma. Por lo general, las personas que cometen ofensas son las que se identifican erróneamente con el cuerpo perecedero. El rey Dakṣa estaba profundamente inmerso en el error de identificar el alma y el cuerpo; como era padre del cuerpo de Satī, pensó que su cuerpo era superior al cuerpo del Señor Śiva, y esa fue la causa de las ofensas que cometió contra sus pies de loto. Esa identificación errónea es característica de los poco inteligentes, cuyas actividades se basan en el concepto corporal de la vida. Y como consecuencia, cometen ofensas una y otra vez contra los pies de loto de las grandes almas. Al que basa su vida en ese concepto se le considera en la misma categoría animal que las vacas y los asnos.