Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.4.13

Verš

nāścaryam etad yad asatsu sarvadā
mahad-vinindā kuṇapātma-vādiṣu
serṣyaṁ mahāpūruṣa-pāda-pāṁsubhir
nirasta-tejaḥsu tad eva śobhanam

Synonyma

na — ne; āścaryam — udivující; etat — to; yat — což; asatsu — zlé; sarvadā — vždy; mahat-vinindā — znevažovat velké duše; kuṇapa-ātma-vādiṣu — mezi těmi, kdo považují mrtvé tělo za své vlastní já; sa-īrṣyam — závist; mahā-pūruṣa — velkých osobností; pāda-pāṁsubhiḥ — prachem z nohou; nirasta-tejaḥsu — jejichž sláva ochabla; tat — že; eva — jistě; śobhanam — velmi dobré.

Překlad

Není divu, že materialisté, kteří považují pomíjivé hmotné tělo za vlastní já, neustále znevažují velké duše. Jejich závist je prospěšná, neboť jim zapřičiní pád. Jsou pokořeni prachem z nohou velkých osobností.

Význam

Vše závisí na schopnostech příjemce. Mnoha rostlinám a květinám způsobují prudké sluneční paprsky to, že zvadnou, zatímco jiným umožňují zdravý růst. Záleží tedy na rostlině, zda poroste či zvadne. Mahīyasāṁ pāda-rajo-'bhiṣekam. Prach z lotosových nohou velkých osobností je velice prospěšný, ale pro někoho může být nebezpečný. Ti, kdo se dopouštějí přestupků proti lotosovým nohám významných osobností, vyschnou a ztratí svoji zbožnost. Velká duše dokáže přestupky prominout, ale Kṛṣṇa přestupky proti prachu z lotosových nohou velkých duší nepromíjí, podobně jako člověk může snášet sálající slunce na hlavě, ale nesnese ho na chodidlech. Hříšník se propadá stále hlouběji, a proto dále pokračuje v přestupcích proti nohám velkých duší. Přestupky páchají především ti, kdo se mylně ztotožňují s pomíjivou tělesnou schránkou. Král Dakṣa byl zcela zmatený mylnými představami, protože ztotožňoval tělo s duší. Urazil lotosové nohy Pána Śivy, jelikož byl přesvědčený, že jeho vlastní tělo jakožto tělo otce Satī bylo důležitější než tělo Pána Śivy. Méně inteligentní lidé zpravidla takto uvažují. Jednají na základě tělesného pojetí života a stále více a více urážejí lotosové nohy velkých duší. Člověk s tímto tělesným pojetím života není o nic lepší než kráva či osel.