Skip to main content

Sloka 12

Text 12

Verš

Texto

doṣān pareṣāṁ hi guṇeṣu sādhavo
gṛhṇanti kecin na bhavādṛśo dvija
guṇāṁś ca phalgūn bahulī-kariṣṇavo
mahattamās teṣv avidad bhavān agham
doṣān pareṣāṁ hi guṇeṣu sādhavo
gṛhṇanti kecin na bhavādṛśo dvija
guṇāṁś ca phalgūn bahulī-kariṣṇavo
mahattamās teṣv avidad bhavān agham

Synonyma

Synonyms

doṣān — chyby; pareṣām — jiných; hi — protože; guṇeṣu — ve vlastnostech; sādhavaḥsādhuové; gṛhṇanti — nacházejí; kecit — nějaké; na — ne; bhavādṛśaḥ — jako jsi ty; dvija — ó dvojzrozený; guṇān — vlastnosti; ca — a; phalgūn — malé; bahulī-kariṣṇavaḥ — velice vyvyšuje; mahat-tamāḥ — největší osobnosti; teṣu — mezi nimi; avidat — nacházíš; bhavān — ty; agham — chybu.

doṣān — defectos; pareṣām — de los demás; hi — para; guṇeṣu — en las cualidades; sādhavaḥ — sādhus; gṛhṇanti — buscas; kecit — algunos; na — no; bhavādṛśaḥ — como tú; dvija — ¡oh, nacido por segunda vez!; guṇān — cualidades; ca — y; phalgūn — pequeñas; bahulī-kariṣṇavaḥ — realza mucho; mahat-tamāḥ — las personas más elevadas; teṣu — entre ellas; avidat — buscas; bhavān — tú; agham — el defecto.

Překlad

Translation

Dvojzrozený Dakṣo! Jen člověk jako ty dokáže hledat chyby ve vlastnostech jiných. Pán Śiva však na nikom chyby nehledá. Naopak, má-li někdo jen nepatrnou dobrou vlastnost, Pán Śiva velice vyvyšuje její hodnotu. A ty na takové velké duši vidíš chybu?

Dakṣa, dos veces nacido: Lo único que sabe hacer un hombre como tú es criticar las buenas cualidades ajenas. El Señor Śiva, sin embargo, no solo no critica a los demás, sino que cuando alguien tiene una buena cualidad, él la realza mucho más. Por desgracia, tú has criticado a un alma tan grande.

Význam

Purport

Satī zde svého otce, krále Dakṣu, oslovuje jako dviju, dvojzrozeného. Tímto titulem označujeme příslušníky vyšších tříd — brāhmaṇy, kṣatriye a vaiśyi. Dvija není obyčejný člověk, ale ten, kdo pod vedením duchovního mistra studoval védské spisy a dokáže rozeznat dobré od zlého. Rozumí se proto, že se vyzná v logice a filozofii. Satī, Dakṣova dcera, svému otci předložila pádné argumenty — například to, že skutečně výjimečná osobnost hledá u jiných jen dobré vlastnosti, stejně jako včela bez ohledu na barvu nebo bodláky hledá v každém květu jen med. Vzácné, vznešené osobnosti vidí na druhých jen to dobré a špatného si nevšímají, zatímco obyčejný člověk u ostatních zpravidla rozlišuje jejich dobré a špatné stránky.

SIGNIFICADO: Aquí Satī, la hija del rey Dakṣa, se dirige a su padre con la palabra dvija, «nacido por segunda vez». Los «nacidos por segunda vez» son las clases superiores, es decir, los brāhmaṇas, los kṣatriyas y los vaiśyas. En otras palabras, el dvija no es un hombre corriente; se trata de aquel que ha estudiado las Escrituras védicas con un maestro espiritual y sabe distinguir entre el bien y el mal. Por esa razón, tiene el deber de entender de lógica y de filosofía. Satī, la hija de Dakṣa, le presentó razones bien fundadas. Hay personas de cualidades sublimes que solo tienen en cuenta las buenas cualidades de los demás. Como las abejas, que siempre están interesadas en la miel de las flores y hacen caso omiso de las espinas y los colores, las personas de cualidades sublimes, personas muy poco comunes, solo se paran a considerar las buenas cualidades de los demás, sin tener en cuenta las malas. El hombre común, sin embargo, sabe juzgar las cualidades según sean buenas o malas.

I mezi výjimečně dobrými dušemi existují rozdíly. Za nejlepšího lze považovat toho, kdo na druhém vidí i nepatrně dobré vlastnosti a dokáže je vysoce ohodnotit. Pánu Śivovi se říká Āśutoṣa — snadno se usmíří a je ochotný dát komukoliv to nejvyšší požehnání. Jeden z Śivových oddaných si například přál mít schopnost, aby tomu, koho se dotkne, okamžitě odpadla hlava od těla. Pán Śiva mu jeho přání splnil, i když nebylo příliš chvályhodné, protože tento oddaný chtěl zabít svého nepřítele. Pán Śiva však ocenil, že se ho jeho oddaný snažil uspokojit a uctívat, a dal mu své požehnání. Ve zlých vlastnostech svého oddaného viděl to nejvyšší dobro. Satī tedy začala svému otci vytýkat: “Jsi pravým opakem dobrých duší. Pán Śiva má tolik dobrých vlastností a ani jednu špatnou, ale ty ho považuješ za zlého a vidíš na něm chybu. Nejenže ses nestal tou nejurozenější osobností, ale naopak jsi ten nejpokleslejší, neboť považuješ jeho dobré vlastnosti za špatné. Schopnost uznat dobré vlastnosti druhých patří těm největším duším. Ty ses však stal tou nejpokleslejší duší, neboť naopak bezdůvodně považuješ dobré vlastnosti druhých za špatné.”

Entre esas almas excepcionales por su bondad también se pueden distinguir varios niveles; en el más elevado se encuentra el alma buena que aprecia la más insignificante cualidad en las personas y la realza. El Señor Śiva recibe también el nombre de Āśutoṣa, que califica al que se satisface con mucha facilidad y ofrece a cualquier persona las bendiciones más elevadas. Por ejemplo, en cierta ocasión, un devoto del Señor Śiva quiso la bendición de que cada vez que tocase a alguien en la cabeza, inmediatamente esa cabeza se separaría del tronco. El Señor Śiva se la concedió. Aunque la bendición que había pedido no era muy digna de elogio, pues el devoto quería matar a su enemigo, el Señor Śiva apreció la buena cualidad que el devoto había manifestado al adorarle y satisfacerle, y le concedió la bendición. De esa manera, el Señor Śiva consideró inmensamente buenas sus malas cualidades. Pero Satī acusó a su padre: «Tú eres justamente lo contrario. Aunque el Señor Śiva tiene tantísimas buenas cualidades y no tiene el menor defecto, tú le has considerado malo y le has criticado, considerando malas sus buenas cualidades; por ello, en lugar de elevarte con las almas más sublimes, te has convertido en el más caído. El hombre que aprecia la bondad de las cualidades de los demás es la más elevada de las almas, pero tú, que sin necesidad alguna has considerado malas las buenas cualidades ajenas, te has convertido en la más baja de las almas caídas».