Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.4.11

Verš

devy uvāca
na yasya loke ’sty atiśāyanaḥ priyas
tathāpriyo deha-bhṛtāṁ priyātmanaḥ
tasmin samastātmani mukta-vairake
ṛte bhavantaṁ katamaḥ pratīpayet

Synonyma

devī uvāca — požehnaná bohyně pravila; na — ne; yasya — koho; loke — v hmotném světě; asti — je; atiśāyanaḥ — který nemá soupeře; priyaḥ — milý; tathā — tak; apriyaḥ — nepřítel; deha-bhṛtām — s hmotnými těly; priya-ātmanaḥ — kdo je nejmilejší; tasmin — Pánu Śivovi; samasta-ātmani — všestranná osobnost; mukta-vairake — která není nepřátelská vůči nikomu; ṛte — kromě; bhavantam — tebe; katamaḥ — kdo; pratīpayet — záviděl by.

Překlad

Požehnaná bohyně pravila: Pána Śivu mají v oblibě všechny živé bytosti. Nikdo se mu nevyrovná, nikdo mu není milý a nikdo není jeho nepřítelem. Nikdo kromě tebe by nebyl schopný závidět tak všestranné osobnosti, jež nezná nepřátelství.

Význam

Pán v Bhagavad-gītě (9.29) praví: samo 'haṁ sarva-bhūteṣu — “Jsem stejný ke všem živým bytostem.” Pán Śiva je kvalitativní inkarnací Nejvyšší Osobnosti Božství, a má tedy téměř stejné vlastnosti jako Nejvyšší Pán. Je proto stejnou měrou nakloněný každému; nikdo není jeho nepřítel a nikdo není jeho přítel. Pána Śivu může za svého nepřítele považovat jen člověk od přírody závistivý. Satī proto svého otce obvinila: “Kromě tebe neznám nikoho, kdo by Pána Śivu považoval za svého nepřítele nebo mu záviděl.” Nikdo z přítomných světců a brāhmaṇů Pánu Śivovi nezáviděl, přestože všichni na Dakṣovi záviseli. Jen Dakṣa si dovolil Pánu Śivovi závidět, a to mu také Satī patřičně vytkla.