Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.4.1

Verš

maitreya uvāca
etāvad uktvā virarāma śaṅkaraḥ
patny-aṅga-nāśaṁ hy ubhayatra cintayan
suhṛd-didṛkṣuḥ pariśaṅkitā bhavān
niṣkrāmatī nirviśatī dvidhāsa sā

Synonyma

maitreyaḥ uvāca — Maitreya pravil; etāvat — tolik; uktvā — když promluvil; virarāma — mlčel; śaṅkaraḥ — Pán Śiva; patnī-aṅga-nāśam — zničení těla jeho ženy; hi — jelikož; ubhayatra — v obou případech; cintayan — chápala; suhṛt-didṛkṣuḥ — toužila vidět své příbuzné; pariśaṅkitā — obávala se; bhavāt — Śivova; niṣkrāmatī — vycházela; nirviśatī — vcházela; dvidhā — rozdvojená; āsa — byla; — ona (Satī).

Překlad

Mudrc Maitreya pravil: Poté, co Pán Śiva promluvil k Satī, zmlkl a sledoval její váhání. Satī hořela touhou setkat se s příbuznými v domě svého otce, ale zároveň měla obavy vzhledem k varování Pána Śivy. S nerozhodnou myslí vycházela z pokoje a opět do něho vcházela, stejně jako houpačka létá z jedné strany na druhou.

Význam

Satī měla rozdvojenou mysl a nevěděla, zda má jít do domu svého otce, nebo poslechnout Pána Śivu. Rozhodnout se pro jednu nebo druhou věc byl tak těžký boj, že Satī cítila nutkání chodit z jednoho kouta pokoje do druhého a pohybovala se jako hodinové kyvadlo.