Skip to main content

Sloka 56

ТЕКСТ 56

Verš

Текст

evaṁ karmasu saṁsaktaḥ
kāmātmā vañcito ’budhaḥ
mahiṣī yad yad īheta
tat tad evānvavartata
эва кармасу сасакта
кмтм вачито ’будха
махишӣ йад йад ӣхета
тат тад эвнвавартата

Synonyma

Пословный перевод

evam — takto; karmasu — v plodonosných činnostech; saṁsaktaḥ — příliš zapletený; kāma-ātmā — chtivý; vañcitaḥ — podvedený; abudhaḥ — méně inteligentní; mahiṣī — královna; yat yat — cokoliv; īheta — přála si; tat tat — to vše; eva — jistě; anvavartata — následoval.

эвам — так; кармасу — кармической деятельностью; сасакта — поглощенный; кма-тм — переполняемый желаниями; вачита — обманутый; абудха — неразумный; махишӣ — царица; йат йат — чего бы; ӣхета — она ни пожелала; тат тат — все это; эва — неизменно; анвавартата — он выполнял.

Překlad

Перевод

Král Purañjana, takto zapletený do různých mentálních výmyslů a zaměstnaný plodonosnými činnostmi, se dostal zcela pod vládu hmotné inteligence a byl podveden. Poslušně plnil všechny touhy královny, své manželky.

Запутавшись таким образом в собственных измышлениях, царь Пуранджана целиком погрузился в кармическую деятельность и потому оказался в полной власти материального разума. Обманутый им, он выполнял любые прихоти своей жены, царицы.

Význam

Комментарий

Když je živá bytost tak zmatena, že se dostane pod vládu manželky neboli hmotné inteligence, musí uspokojovat inteligenci své takzvané manželky a jednat přesně podle jejích příkazů. Různé śāstry doporučují, že pro udržení hmotného pohodlí by se měl muž neustále starat o to, aby byla jeho žena spokojená — měl by jí dávat ozdoby a řídit se jejími pokyny. Potom v rodinném životě nebudou žádné potíže. Muž má zajišťovat ženinu spokojenost pro svůj vlastní společenský prospěch. Když se takto stává služebníkem své manželky, musí jednat podle jejích přání a čím dál více se zaplétá. V Bengálsku se říká, že když se z muže stane poslušný služebník své ženy, ztratí všechnu svoji dobrou pověst. Problém je ale v tom, že když se takovým poslušným služebníkem nestane, jeho rodinný život bude narušen. V západních zemích to vede ke vzniku zákonu o rozvodu a ve východních zemích, jako je Indie, k odloučení. Nyní bylo i v Indii toto narušení rodinného života uznané zavedením zákona o rozvodu. Mysl v srdci jedná — myslí, cítí a chce — a dostat se pod vládu své manželky je totéž jako dostat se pod vládu hmotné inteligence. Takto muž se svou manželkou plodí děti a zaplétá se do mnoha činností pod vlivem mentálních výmyslů.

Когда иллюзия завладевает живым существом настолько, что оно оказывается в полной власти своей жены, то есть материального разума, ему приходится удовлетворять разум своей так называемой жены и делать все, что она прикажет. В шастрах сказано, что, если муж хочет жить спокойно, он должен стараться угодить своей жене, покупая ей украшения и во всем слушаясь ее. Тогда их семейную жизнь не будут омрачать ссоры и размолвки. Поэтому мужчина ради собственного же спокойствия должен действовать так, чтобы его жена была довольна им. Так мужчина становится слугой своей жены и выполняет все ее прихоти, все больше и больше запутываясь в сетях семейной жизни. В Бенгалии говорят, что тот, кто стал послушным слугой своей жены, потерял доброе имя. Однако беда в том, что, пока муж не станет покорным слугой своей жены, в семье не будет мира. В западных странах семейные распри привели к появлению закона о разводе, а в восточных странах, например в Индии, вместо развода иногда практикуется раздельное жительство супругов. В наши дни эта проблема стоит настолько остро, что закон о разводе принят даже в Индии. Находясь в сердце, ум действует, мыслит, чувствует и желает, и оказаться во власти своей жены — все равно что оказаться во власти материального разума. Идя на поводу у собственных измышлений, мужчина вместе со своей женой заводит детей и все больше и больше запутывается в сетях материальной деятельности.