Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.25.25

Verš

tām āha lalitaṁ vīraḥ
savrīḍa-smita-śobhanām
snigdhenāpāṅga-puṅkhena
spṛṣṭaḥ premodbhramad-bhruvā

Synonyma

tām — ji; āha — oslovil; lalitam — velice jemně; vīraḥ — hrdina; sa-vrīḍa — stydlivě; smita — usmívala se; śobhanām — nádherná; snigdhena — sexuální touhou; apāṅga-puṅkhena — šípem pohledu; spṛṣṭaḥ — takto probodnut; prema-udbhramat — vzrušující láska; bhruvā — obočím.

Překlad

Hrdinu Purañjanu přitahovalo obočí a usměvavá tvář nádherné dívky a okamžitě ho probodly šípy jejích chtivých tužeb. Když se stydlivě usmívala, připadala Purañjanovi velice krásná, a přestože byl hrdina, neubránil se tomu, aby ji neoslovil.

Význam

Každá živá bytost je hrdina dvěma způsoby. Když se stane obětí iluzorní energie, jedná jako velký hrdina v hmotném světě — jako velký vůdce, politik, obchodník, průmyslník atd., a jeho hrdinské činnosti přispívají k hmotnému rozvoji civilizace. Hrdinou se může stát i tím, že ovládne své smysly — stane se gosvāmīm. Hmotné činnosti jsou falešné hrdinství, zatímco odpoutat smysly od hmotných činností je skutečné hrdinství. Bez ohledu na to, jak velkým je člověk v hmotném světě hrdinou, může být okamžitě přemožen kusy masa a krve, známými jako ňadra žen. Dějiny hmotných událostí znají mnoho takových příkladů—jedním z nich byl římský hrdina Antonius, který propadl kráse Kleopatry. Také v Indii se velký hrdina jménem Baji Rao stal obětí ženy v době politické aféry v Maháráštře, a byl díky tomu poražen. Z dějin víme, že dříve politikové zaměstnávali krásné dívky, které byly připravovány na plnění úlohy viṣa-kanyā. Od počátku života dostávaly do těla jed, takže časem proti němu vyvinuly odolnost a staly se tak jedovatými, že mohly zabít pouhým polibkem. Tyto jedovaté dívky byly posílány za nepřáteli, aby je svými polibky zabíjely. V lidských dějinách je mnoho příkladů hrdinů, kteří byli pokořeni pouhou ženou. Živá bytost je jakožto nedílná část Kṛṣṇy nepochybně velkým hrdinou, ale protože je slabá, je okouzlena hmotnými jevy.

kṛṣṇa-bahirmukha hañā bhoga-vāñchā kare
nikaṭa-stha māyā tāre jāpaṭiyā dhare

V Prema-vivartě je řečeno, že když si chce živá bytost užívat hmotné přírody, okamžitě se stane obětí hmotné energie. Živá bytost není nucena přijít do hmotného světa. Sama se pro to rozhodne, v okouzlení krásnými ženami. Každá živá bytost má svobodu rozhodnutí — buď se vydat za lákadly hmotné přírody, nebo zůstat hrdinou a odolat jim. Jde jen o to, zda se živá bytost nechá zlákat, nebo ne. Nikdy není nucena přijít do styku s hmotnou energií. Ten, kdo dokáže zůstat stálý a odolat svodům hmotné přírody, je bezesporu hrdina a zaslouží si titul gosvāmī. Kdo není pánem svých smyslů, nemůže být gosvāmī. Živá bytost může v tomto světě přijmout jednu ze dvou rolí — buď se stane služebníkem svých smyslů, nebo jejich pánem. Stane-li se služebníkem smyslů, bude z ní velký hrdina hmotného světa, a stane-li se pánem smyslů, bude gosvāmīm, duchovním hrdinou.