Skip to main content

Sloka 49

ТЕКСТ 49

Verš

Текст

siṁha-skandha-tviṣo bibhrat
saubhaga-grīva-kaustubham
śriyānapāyinyā kṣipta-
nikaṣāśmorasollasat
сиха-скандха-твишо бибхрат
саубхага-грӣва-каустубхам
рийнапйинй кшипта
никашморасолласат

Synonyma

Пословный перевод

siṁha — lev; skandha — plece; tviṣaḥ — prstence chlupů; bibhrat — nese; saubhaga — šťastné; grīva — krk; kaustubham — perla tohoto jména; śriyā — krása; anapāyinyā — která se nikdy nezmenšuje; kṣipta — překonává; nikaṣa — kámen pro zkoušení zlata; aśma — kámen; urasā — s hrudí; ullasat — zářící.

сиха — лев; скандха — плечи; твиша — завитки волос; бибхрат — нося; саубхага — счастливый; грӣва — шея; каустубхам — название драгоценного камня; рий — красота; анапйинй — никогда не убывающая; кшипта — превосходящая; никаша — камень, которым проверяют золото; ама — камень; урас — с грудью; улласат — блестящий.

Překlad

Перевод

Pánovy plece jsou jako plece lva a zdobí je girlandy, náhrdelníky a nárameníky, jež všechny neustále září. Kromě toho se Pán honosí krásou perly Kaustubha-maṇi a na Jeho temné hrudi září linie zvané Śrīvatsa, znaky bohyně štěstí. Jejich třpyt předčí krásu zlatých čar na kameni pro zkoušení zlata — Pánova krása tento kámen dalece překonává.

У Господа львиные плечи, украшенные гирляндами, ожерельями и эполетами, от которых исходит яркое сияние. Кроме того, Господь носит драгоценный камень Каустубха-мани, а Его темную грудь украшают полосы, которые называются Шриватса и являются символом богини процветания. Их блеск затмевает сияние золотых полос, которыми испещрен пробирный камень. Воистину, Его грудь красотой превосходит пробирный камень.

Význam

Комментарий

Stočené chlupy na plecích lva vypadají vždy velice krásně. I Pán měl plece jako lev a náhrdelník společně s girlandami a šperkem Kaustubha překonávaly krásu lva. Hruď Pána je zdobena čarami Śrīvatsa, které jsou znamením bohyně štěstí, a proto překonává krásu kamene pro zkoušení zlata. Černý křemičitý kámen, na němž se vrypy zkouší hodnota zlata, vypadá vždy krásně, neboť ho zdobí zlaté pruhy. Pánova hruď však svou krásou předčí i tento kámen.

Кольца волос на плечах у льва всегда выглядят необыкновенно красиво. Плечи Господа напоминают плечи льва, а благодаря надетым на Него гирляндам и украшениям, в том числе ожерелью из жемчуга Каустубха, Господь по красоте намного превосходит льва. Грудь Господа украшена полосами Шриватса, знаком богини процветания, поэтому грудь Господа своей красотой затмевает камень, на котором проверяют золото. Черный кремнистый камень, по которому проводят золотом, чтобы определить качество, всегда испещрен золотыми полосами, что делает его необыкновенно красивым, однако грудь Господа своей красотой превосходит даже пробирный камень.