Skip to main content

Sloka 47-48

Texts 47-48

Verš

Text

prīti-prahasitāpāṅgam
alakai rūpa-śobhitam
lasat-paṅkaja-kiñjalka-
dukūlaṁ mṛṣṭa-kuṇḍalam
prīti-prahasitāpāṅgam
alakai rūpa-śobhitam
lasat-paṅkaja-kiñjalka-
dukūlaṁ mṛṣṭa-kuṇḍalam
sphurat-kirīṭa-valaya-
hāra-nūpura-mekhalam
śaṅkha-cakra-gadā-padma-
mālā-maṇy-uttamarddhimat
sphurat-kirīṭa-valaya-
hāra-nūpura-mekhalam
śaṅkha-cakra-gadā-padma-
mālā-maṇy-uttamarddhimat

Synonyma

Synonyms

prīti — milostivý; prahasita — úsměvný; apāṅgam — postranní pohled; alakaiḥ — s vlnitými vlasy; rūpa — krása; śobhitam — zvýšená; lasat — lesknoucí se; paṅkaja — lotosu; kiñjalka — šafrán; dukūlam — oděv; mṛṣṭa — třpytivé; kuṇḍalam — náušnice; sphurat — zářící; kirīṭa — helmice; valaya — náramky; hāra — náhrdelník; nūpura — zvonky na kotnících; mekhalam — pás; śaṅkha — lastura; cakra — disk; gadā — kyj; padma — lotosový květ; mālā — girlanda; maṇi — perly; uttama — prvotřídní; ṛddhi-mat — díky tomu ještě krásnější.

prīti — merciful; prahasita — smiling; apāṅgam — sidelong glance; alakaiḥ — with curling hair; rūpa — beauty; śobhitam — increased; lasat — glittering; paṅkaja — of the lotus; kiñjalka — saffron; dukūlam — clothing; mṛṣṭa — glittering; kuṇḍalam — earrings; sphurat — shiny; kirīṭa — helmet; valaya — bangles; hāra — necklace; nūpura — ankle bells; mekhalam — belt; śaṅkha — conchshell; cakra — wheel; gadā — club; padma — lotus flower; mālā — garland; maṇi — pearls; uttama — first class; ṛddhi-mat — still more beautified on account of this.

Překlad

Translation

Pán je neobyčejně krásný díky Svému neskrývanému milostivému úsměvu a postranním pohledům na Své oddané. Má černé vlnité vlasy a Jeho šaty poletují ve větru jako šafránový pyl z lotosových květů. Jeho třpytivé náušnice, zářící helmice, náramky, girlanda, zvonky na kotnících, pás a různé jiné tělesné ozdoby doplňují lasturu, disk, kyj a lotosový květ, aby zvýšily přirozenou krásu perly Kaustubha na Jeho hrudi.

The Lord is superexcellently beautiful on account of His open and merciful smile and His sidelong glance upon His devotees. His black hair is curly, and His garments, waving in the wind, appear like flying saffron pollen from lotus flowers. His glittering earrings, shining helmet, bangles, garland, ankle bells, waist belt and various other bodily ornaments combine with conchshell, disc, club and lotus flower to increase the natural beauty of the Kaustubha pearl on His chest.

Význam

Purport

Slovo prahasitāpāṅga, které označuje Kṛṣṇův úsměv a postranní pohledy na Jeho oddané, se zvláště týká Jeho vztahů s gopīmi. Když Kṛṣṇa umocňuje pocity milostné rasy v srdcích gopī, má vždy žertovnou náladu. Lasturu, kyj, disk a lotosový květ buď drží v rukách, nebo je lze vidět na Jeho dlaních. Podle zásad čtení z dlaně jsou lastura, kyj, lotosový květ a disk znaky velkých osobností, a zvláště poukazují na Nejvyšší Osobnost Božství.

The word prahasitāpāṅga, referring to Kṛṣṇa’s smile and sidelong glances at His devotees, specifically applies to His dealings with the gopīs. Kṛṣṇa is always in a joking mood when He increases the feelings of conjugal rasa in the hearts of the gopīs. The conchshell, club, disc and lotus flower can be either held in His hands or seen on the palms of His hands. According to palmistry, the signs of a conchshell, club, lotus flower and disc mark the palms of great personalities and especially indicate the Supreme Personality of Godhead.