Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.20.20

Verš

prasthānābhimukho ’py enam
anugraha-vilambitaḥ
paśyan padma-palāśākṣo
na pratasthe suhṛt satām

Synonyma

prasthāna — opustit; abhimukhaḥ — připravený; api — i když; enam — jeho (Pṛthua); anugraha — laskavostí; vilambitaḥ — zadržený; paśyan — když viděl; padma-palāśa-akṣaḥ — Pán, Jehož oči jsou jako okvětní lístky lotosu; na — ne; pratasthe — odešel; suhṛt — příznivec; satām — oddaných.

Překlad

Pán se již chystal odejít, ale jelikož Ho tolik přitahovalo chování krále Pṛthua, zůstal. Zadrželo Ho, když Svýma lotosovýma očima sledoval Pṛthuovo jednání, neboť je věčným příznivcem Svých oddaných.

Význam

Slova suhṛt satām jsou velice významná. Nejvyšší Osobnost Božství vždy tíhne ke Svým oddaným a vždy myslí na jejich blaho. To není stranění. Jak uvádí Bhagavad-gītā, Pán je ke každému stejný (samo 'haṁ sarva-bhūteṣu), ale zvláště Ho přitahují ti, kdo Mu slouží. Na jiném místě Pán říká, že oddaný je vždy v Jeho srdci a také On je v srdcích Svých oddaných.

Zvláštní náklonnost Nejvyšší Osobnosti Božství k čistým oddaným není nepřirozená a nejedná se ani o stranění. Například otec může mít několik dětí, ale zvláště rád má to, které je k němu velice připoutané. To vysvětluje Bhagavad-gītā (10.10):

teṣāṁ satata-yuktānāṁ
bhajatāṁ prīti-pūrvakam
dadāmi buddhi-yogaṁ taṁ
yena mām upayānti te

Ti, kdo s láskou a náklonností neustále oddaně slouží Pánu, jsou přímo ve styku s Nejvyšší Osobností Božství v podobě Nadduše v srdci každého. Pán není od oddaného daleko. Sídlí v srdci každého, ale jedině oddaný realizuje Jeho přítomnost — tak má s Pánem přímé spojení a v každém okamžiku přijímá Jeho pokyny. Oddaný tedy nemůže udělat chybu a nelze ani říci, že Pán Svým čistým oddaným straní.