Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.20.1

Verš

maitreya uvāca
bhagavān api vaikuṇṭhaḥ
sākaṁ maghavatā vibhuḥ
yajñair yajña-patis tuṣṭo
yajña-bhuk tam abhāṣata

Synonyma

maitreyaḥ uvāca — velký mudrc Maitreya pokračoval; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství, Viṣṇu; api — také; vaikuṇṭhaḥ — Pán Vaikuṇṭhy; sākam — společně s; maghavatā — král Indra; vibhuḥ — Pán; yajñaiḥ — oběťmi; yajña-patiḥ — Pán všech obětí; tuṣṭaḥ — uspokojen; yajña-bhuk — poživatel yajñi; tam — králi Pṛthuovi; abhāṣata — řekl.

Překlad

Velký mudrc Maitreya pokračoval: Můj milý Viduro, Pán Viṣṇu, Nejvyšší Osobnost Božství, byl velice spokojený s vykonáním devadesáti devíti obětí koně. Objevil se na scéně v doprovodu krále Indry a začal hovořit.