Skip to main content

Sloka 35

ТЕКСТ 35

Verš

Текст

kratur viramatām eṣa
deveṣu duravagrahaḥ
dharma-vyatikaro yatra
pākhaṇḍair indra-nirmitaiḥ
кратур вираматм эша
девешу дураваграха
дхарма-вйатикаро йатра
пкхааир индра-нирмитаи

Synonyma

Пословный перевод

kratuḥ — oběť; viramatām — nechť je zastavena; eṣaḥ — tato; deveṣu — mezi polobohy; duravagrahaḥ — závislost na nežádoucích věcech; dharma-vyatikaraḥ — narušení náboženských zásad; yatra — kde; pākhaṇḍaiḥ — hříšnými činnostmi; indra — králem nebes; nirmitaiḥ — vytvořené.

крату — жертвоприношение; вираматм — пусть будет остановлено; эша — это; девешу — среди полубогов; дураваграха — нежелательные наклонности; дхарма-вйатикара — отклонение от принципов религии; йатра — где; пкхааи — вследствие греховных поступков; индра — царем небес; нирмитаи — совершенных.

Překlad

Перевод

Pán Brahmā pokračoval: Ukonči vykonávání těchto obětí, neboť přiměly Indru k zavedení mnoha projevů bezbožnosti. Měl bys vědět, že dokonce i mezi polobohy se vyskytuje mnoho nechtěných tužeb.

Господь Брахма продолжал: Останови свои жертвоприношения, которые только заставляют Индру изобретать все новые и новые формы безбожия. Тебе ли не знать, что даже у полубогов есть много предосудительных желаний.

Význam

Комментарий

Velké soupeření probíhá i v obyčejném obchodování a kapitoly karma-kāṇḍské části Ved mezi karmīmi někdy vyvolávají soupeření a závist. Karmī je nucen závidět, protože si chce užívat hmotných radostí v nejvyšší možné míře. To je hmotná nemoc. Proto mezi karmīmi dochází neustále k soupeření; ať už při obyčejném obchodování nebo při vykonávání yajñi. Cílem Pána Brahmy bylo ukončit soupeření mezi Pánem Indrou a Mahārājem Pṛthuem. Jelikož byl Mahārāja Pṛthu velkým oddaným a inkarnací Boha, Brahmā ho požádal, aby ukončil oběti, a nedal tak Indrovi záminku k zavádění dalších bezbožných praktik, kterými se zločinně uvažující lidé neustále řídí.

В обыденной жизни все пронизано духом соперничества, и даже предписания Вед, изложенные в разделе карма- канда, нередко порождают среди карми вражду и зависть. Это происходит потому, что каждый карми стремится испытать как можно больше материальных удовольствий. Такова болезнь материального существования. Поэтому карми постоянно соперничают друг с другом: и когда ведут дела, и даже когда совершают ягьи. Господь Брахма хотел положить конец раздору между Господом Индрой и Махараджей Притху. Поскольку царь Притху был великим преданным и воплощением Бога, Господь Брахма просил его остановить жертвоприношение, чтобы у Индры не было повода создавать новые формы безбожия, которые всегда пользуются популярностью у людей, не желающих соблюдать закон.