Skip to main content

Sloka 23

ТЕКСТ 23

Verš

Текст

visphūrjayann āja-gavaṁ dhanuḥ svayaṁ
yadācarat kṣmām aviṣahyam ājau
tadā nililyur diśi diśy asanto
lāṅgūlam udyamya yathā mṛgendraḥ
виспхӯрджайанн джа-гава дхану свайа
йадчарат кшмм авишахйам джау
тад нилилйур дии дий асанто
лгӯлам удйамйа йатх мгендра

Synonyma

Пословный перевод

visphūrjayan — rozeznívající; āja-gavam — z rohů koz a býků; dhanuḥ — svůj luk; svayam — osobně; yadā — když; acarat — bude cestovat; kṣmām — po Zemi; aviṣahyam — jemuž nelze odolat; ājau — v bitvě; tadā — tehdy; nililyuḥ — poschovávají se; diśi diśi — na všech stranách; asantaḥ — démonští lidé; lāṅgūlam — ocas; udyamya — zdvižený; yathā — jako; mṛgendraḥ — lev.

виспхӯрджайан — звенящий; джа-гавам — сделанный из козлиных и бычьих рогов; дхану — его лук; свайам — сам; йад — когда; ачарат — будет объезжать; кшмм — землю; авишахйам — непобедимый; джау — в бою; тад — тогда; нилилйу — скроются; дии дии — в разных направлениях; асанта — нечестивцы; лгӯлам — хвост; удйамйа — подняв; йатх — как; мгендра — лев.

Překlad

Перевод

Když se lev prochází po lese se zdviženým ocasem, všechna slabší zvířata se skryjí. Stejně tak když bude král Pṛthu cestovat po svém království a rozeznívat tětivu svého luku, který je vyrobený z rohů koz a býků a jemuž v bitvě nelze odolat, všichni démonští darebáci a zloději se poschovávají.

Когда лев, грозно подняв хвост, шествует по джунглям, все мелкие животные в страхе перед ним прячутся кто куда. Точно так же царь Притху будет объезжать свои владения, и звон тетивы его непобедимого лука, сделанного из козлиных и бычьих рогов, заставит разбойников и воров разбегаться в разные стороны.

Význam

Комментарий

Přirovnat mocného krále, jako je Pṛthu, ke lvovi je velice výstižné. V Indii se kšatrijští králové dodnes označují slovem siṅgh, které znamená “lev”. Ve státě nemůže být mír a blahobyt, dokud se darebáci, zloději a další démonští lidé nebojí výkonné hlavy státu, vládce, který řídí království pevnou rukou. Je nanejvýš politováníhodné, když se namísto krále podobného lvu stane výkonnou hlavou státu žena. V takové situaci jsou lidé považováni za velice nešťastné.

Сравнение могущественного царя, каким был Махараджа Притху, со львом точно отражает присущие ему качества. В Индии цари-кшатрии до сих пор носят титул сингх, что значит «лев». Глава государства должен железной рукой охранять закон и порядок в своей стране. Если разбойники, воры и прочие преступники не боятся царя, простые люди в его государстве никогда не узнают, что такое мир и благоденствие. Хуже всего, когда пост главы государства, который должен принадлежать могучему, как лев, царю, занимает женщина. Ее подданных можно только пожалеть.