Skip to main content

Sloka 7

Text 7

Verš

Texto

maitreya uvāca
praśaṁsanti sma taṁ viprā
gandharva-pravarā jaguḥ
mumucuḥ sumano-dhārāḥ
siddhā nṛtyanti svaḥ-striyaḥ
maitreya uvāca
praśaṁsanti sma taṁ viprā
gandharva-pravarā jaguḥ
mumucuḥ sumano-dhārāḥ
siddhā nṛtyanti svaḥ-striyaḥ

Synonyma

Palabra por palabra

maitreyaḥ uvāca — velký mudrc Maitreya řekl; praśaṁsanti sma — chválili, oslavovali; tam — jeho (Pṛthua); viprāḥ — všichni brāhmaṇové; gandharva-pravarāḥ — nejlepší z Gandharvů; jaguḥ — zpívali; mumucuḥ — házeli; sumanaḥ-dhārāḥ — spršky květů; siddhāḥ — osobnosti ze Siddhaloky; nṛtyanti — tančily; svaḥ — z nebeských planet; striyaḥ — ženy (Apsary).

maitreyaḥ uvāca — el gran santo Maitreya dijo; praśaṁsanti sma — alabaron, glorificaron; tam — a él (Pṛthu); viprāḥ — todos los brāhmaṇas; gandharva-pravarāḥ — los mejores gandharvas; jaguḥ — cantaron; mumucuḥ — lanzaron; sumanaḥ-dhārāḥ — lluvias de flores; siddhāḥ — las personalidades de Siddhaloka; nṛtyanti — estaban bailando; svaḥ — de los planetas celestiales; striyaḥ — mujeres (las apsarās).

Překlad

Traducción

Velký mudrc Maitreya pokračoval: Můj milý Vidurajī, všichni brāhmaṇové tehdy krále Pṛthua velmi chválili a oslavovali a nejlepší zpěváci z Gandharvaloky opěvovali jeho slávu. Obyvatelé Siddhaloky rozhazovali spršky květů a krásné ženy na nebeských planetách tančily v extázi.

El gran sabio Maitreya continuó: Mi querido Vidurajī, en aquella ocasión los brāhmaṇas alabaron y glorificaron solemnemente al rey Pṛthu, y los mejores cantores de Gandharvaloka cantaron sus glorias. Los habitantes de Siddhaloka derramaron lluvias de flores, y las hermosas mujeres de los planetas celestiales bailaron en éxtasis.