Skip to main content

Sloka 19

Text 19

Verš

Text

nāṭyaṁ sugītaṁ vāditram
antardhānaṁ ca khecarāḥ
ṛṣayaś cāśiṣaḥ satyāḥ
samudraḥ śaṅkham ātmajam
nāṭyaṁ sugītaṁ vāditram
antardhānaṁ ca khecarāḥ
ṛṣayaś cāśiṣaḥ satyāḥ
samudraḥ śaṅkham ātmajam

Synonyma

Synonyms

nāṭyam — divadelní umění; su-gītam — umění zpívat sladké písně; vāditram — umění hry na hudební nástroje; antardhānam — umění zmizet; ca — také; khe-carāḥ — polobozi cestující ve vesmíru; ṛṣayaḥ — velcí mudrci; ca — také; āśiṣaḥ — požehnání; satyāḥ — neomylná; samudraḥ — polobůh oceánu; śaṅkham — lasturu; ātma-jam — vydal ze sebe.

nāṭyam — the art of drama; su-gītam — the art of singing sweet songs; vāditram — the art of playing musical instruments; antardhānam — the art of disappearing; ca — also; khe-carāḥ — demigods traveling in outer space; ṛṣayaḥ — the great sages; ca — also; āśiṣaḥ — blessings; satyāḥ — infallible; samudraḥ — the demigod of the ocean; śaṅkham — conchshell; ātma-jam — produced from himself.

Překlad

Translation

Polobozi, kteří neustále cestují v meziplanetárním prostoru, obdařili krále Pṛthua uměním hrát divadelní hry, zpívat písně, hrát na hudební nástroje a kdykoliv z vlastní vůle zmizet. Velcí mudrci mu dali také neomylná požehnání a oceán mu nabídl lasturu, kterou vydal sám ze sebe.

The demigods who always travel in outer space gave King Pṛthu the arts to perform dramas, sing songs, play musical instruments and disappear at his will. The great sages also offered him infallible blessings. The ocean offered him a conchshell produced from the ocean.