Skip to main content

Sloka 16

Text 16

Verš

Texto

brahmā brahmamayaṁ varma
bhāratī hāram uttamam
hariḥ sudarśanaṁ cakraṁ
tat-patny avyāhatāṁ śriyam
brahmā brahmamayaṁ varma
bhāratī hāram uttamam
hariḥ sudarśanaṁ cakraṁ
tat-patny avyāhatāṁ śriyam

Synonyma

Palabra por palabra

brahmā — Pán Brahmā; brahma-mayam — z duchovního poznání; varma — brnění; bhāratī — bohyně učenosti; hāram — náhrdelník; uttamam — transcendentální; hariḥ — Nejvyšší Osobnost Božství; sudarśanam cakram — disk Sudarśana; tat-patnī — Jeho manželka (Lakṣmī); avyāhatām — nepomíjivou; śriyam — krásu a bohatství.

brahmā — el Señor Brahmā; brahma-mayam — hecha de conocimiento espiritual; varma — armadura; bhāratī — la diosa de la sabiduría; hāram — gargantilla; uttamam — trascendental; hariḥ — la Suprema Personalidad de Dios; sudarśanam cakram — disco Sudarśana; tat-patnī — Su esposa (Lakṣmī); avyāhatām — imperecederas; śriyam — belleza y opulencia.

Překlad

Traducción

Pán Brahmā daroval králi Pṛthuovi brnění z duchovního poznání; Bhāratī (Sarasvatī), Brahmova manželka, mu věnovala transcendentální náhrdelník; Pán Viṣṇu ho obdaroval diskem Sudarśana a manželka Pána Viṣṇua, bohyně štěstí, ho obdařila nepomíjivým bohatstvím.

El Señor Brahmā obsequió al rey Pṛthu con un vestido protector hecho de conocimiento espiritual. Bhāratī [Sarasvatī], la esposa de Brahmā, le dio una gargantilla trascendental. El Señor Viṣṇu le regaló un disco Sudarśana, y la esposa del Señor Viṣṇu, la diosa de la fortuna, le dio opulencias imperecederas.

Význam

Significado

Všichni polobozi obdarovali krále Pṛthua různými dary. Hari, inkarnace Nejvyšší Osobnosti Božství, známý na nebeských planetách jako Upendra, dal králi disk Sudarśana. Tento disk Sudarśana není totožný se Sudarśana cakrou, kterou používá Osobnost Božství, Kṛṣṇa nebo Viṣṇu. Jelikož byl Mahārāja Pṛthu částečným zastoupením moci Nejvyšší Osobnosti Božství, disk Sudarśana, který dostal, představoval částečnou moc původní Sudarśana cakry.

Todos los semidioses obsequiaron al rey Pṛthu con regalos de varias clases. Hari, una encarnación de la Suprema Personalidad de Dios que en el planeta celestial recibe el nombre de Upendra, obsequió al rey con un disco Sudarśana. Debe entenderse que ese disco Sudarśana no es exactamente el mismo tipo de disco que usa la Personalidad de Dios, Kṛṣṇa, Viṣṇu. Como Mahārāja Pṛthu era una representación parcial del poder de la Suprema Personalidad de Dios, el disco Sudarśana con que fue obsequiado representaba el poder parcial del disco Sudarśana original.