Skip to main content

Sloka 35

Text 35

Verš

Text

ṛṣibhiḥ svāśrama-padaṁ
gate putra-kalevaram
sunīthā pālayām āsa
vidyā-yogena śocatī
ṛṣibhiḥ svāśrama-padaṁ
gate putra-kalevaram
sunīthā pālayām āsa
vidyā-yogena śocatī

Synonyma

Synonyms

ṛṣibhiḥ — mudrci; sva-āśrama-padam — do svých pousteven; gate — poté, co se vrátili; putra — svého syna; kalevaram — tělo; sunīthā — Sunīthā, matka krále Veny; pālayām āsa — uchovala; vidyā-yogena — mantrou a příměsmi; śocatī — s nářkem.

ṛṣibhiḥ — by the sages; sva-āśrama-padam — to their own respective hermitages; gate — having returned; putra — of her son; kalevaram — the body; sunīthā — Sunīthā, the mother of King Vena; pālayām āsa — preserved; vidyā-yogena — by mantra and ingredients; śocatī — while lamenting.

Překlad

Translation

Poté, co se všichni mudrci vrátili do svých pousteven, propadla Sunīthā, matka krále Veny, velkému nářku nad smrtí svého syna. Rozhodla se uchovat jeho mrtvé tělo použitím různých příměsí a pronášením manter (mantra-yogena).

After all the sages returned to their respective hermitages, the mother of King Vena, Sunīthā, became very much aggrieved because of her son’s death. She decided to preserve the dead body of her son by the application of certain ingredients and by chanting mantras [mantra-yogena].