Skip to main content

Sloka 3

ТЕКСТ 3

Verš

Текст

manye mahā-bhāgavataṁ
nāradaṁ deva-darśanam
yena proktaḥ kriyā-yogaḥ
paricaryā-vidhir hareḥ
манйе мах-бхгавата
нрада дева-даранам
йена прокта крий-йога
паричарй-видхир харе

Synonyma

Пословный перевод

manye — myslím; mahā-bhāgavatam — největší ze všech oddaných; nāradam — mudrc Nārada; deva — Nejvyšší Osobnost Božství; darśanam — kdo potkal; yena — kým; proktaḥ — byla vyslovena; kriyā-yogaḥ — oddaná služba; paricaryā — pro poskytování služby; vidhiḥ — metoda; hareḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství.

манйе — по моему мнению; мах-бхгаватам — величайший из преданных; нрадам — мудрец Нарада; дева — Верховную Личность Бога; даранам — тот, кто видел; йена — которым; прокта — прославленный; крий-йога — преданное служение; паричарй — служа; видхи — ритуал; харе — Верховной Личности Бога.

Překlad

Перевод

Vidura pokračoval: Vím, že velký mudrc Nārada je největší ze všech oddaných. Sestavil metodu oddané služby zvanou pāñcarātrika a setkal se přímo s Nejvyšší Osobností Božství.

Видура продолжал: Мне известно, что мудрец Нарада — величайший преданный Господа. Он составил трактат, в котором подробно описал практику преданного служения по системе панчаратрики, и удостоился чести воочию увидеть Верховного Господа.

Význam

Комментарий

Existují dva způsoby, jak se přiblížit k Nejvyššímu Pánu. Jeden se nazývá bhāgavata-mārga neboli “cesta Śrīmad-Bhāgavatamu” a druhý se nazývá pāñcarātrika-vidhi. Pāñcarātrika-vidhi je metodou chrámového uctívání, zatímco bhāgavata-vidhi je systém devíti činností, který začíná nasloucháním a opěvováním. Hnutí pro vědomí Kṛṣṇy uplatňuje oba způsoby zároveň, a tak lidem umožňuje dělat stálý pokrok na cestě realizace Nejvyšší Osobnosti Božství. Vidura se zde zmiňuje o tom, že tuto metodu pāñcarātrika zavedl jako první velký mudrc Nārada.

Достичь Всевышнего можно двумя путями. Один из них, путь «Шримад-Бхагаватам», именуется бхагавата- маргой, а другой носит название панчаратрика-видхи. Панчаратрика-видхи — это метод поклонения в храме, а бхагавата-видхи — практика преданного служения, состоящая из девяти форм деятельности, главными из которых являются слушание и повторение. Движение сознания Кришны объединяет эти методы, давая таким образом возможность каждому постепенно осознать Верховную Личность Бога. Как указал Видура, система панчаратрики была впервые описана великим мудрецом Нарадой.