Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.12.19

Verš

sa dadarśa vimānāgryaṁ
nabhaso ’vatarad dhruvaḥ
vibhrājayad daśa diśo
rākāpatim ivoditam

Synonyma

saḥ — on; dadarśa — viděl; vimāna — letadlo; agryam — krásné; nabhasaḥ — z nebe; avatarat — snášet se; dhruvaḥ — Dhruva Mahārāja; vibhrājayat — osvětlilo; daśa — deset; diśaḥ — směrů; rākā-patim — úplněk; iva — jako; uditam — bylo vidět.

Překlad

Jakmile se na jeho těle projevily příznaky osvobození, viděl, jak se z nebe snáší krásné letadlo, osvětlující všech deset směrů, jako kdyby zapadal zářící měsíc v úplňku.

Význam

Existují různé úrovně získaného poznání — bezprostřední poznání, poznání získané od autorit, transcendentální poznání, nadsmyslové poznání a konečně duchovní poznání. Kdo překoná stádium poznání přijímaného sestupným procesem, dosáhne okamžitě transcendentální úrovně. Dhruva Mahārāja, jenž byl osvobozený od tělesného pojetí života, se nacházel na úrovni transcendentálního poznání a dokázal vnímat přítomnost transcendentálního letadla, které zářilo jako měsíc v úplňku. Na úrovni přímo či nepřímo vnímaného poznání to není možné. Takové transcendentální poznání je projevem zvláštní přízně Nejvyšší Osobnosti Božství. Této úrovně je ovšem možné dosáhnout metodou postupného rozvíjení oddané služby neboli vědomí Kṛṣṇy.