Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.11.11

Verš

sarva-bhūtātma-bhāvena
bhūtāvāsaṁ hariṁ bhavān
ārādhyāpa durārādhyaṁ
viṣṇos tat paramaṁ padam

Synonyma

sarva-bhūta — ve všech živých bytostech; ātma — na Nadduši; bhāvena — meditací; bhūta — veškeré existence; āvāsam — sídlo; harim — Pána Hariho; bhavān — ty; ārādhya — uctíváním; āpa — dosáhl jsi; durārādhyam — velice těžké si naklonit; viṣṇoḥ — Pána Viṣṇua; tat — to; paramam — nejvyšší; padam — postavení.

Překlad

Dosáhnout duchovního sídla Pána Hariho na vaikuṇṭhských planetách je velmi obtížné, ale ty máš to štěstí, že je ti již předurčeno tam dospět, neboť uctíváš Pána jako nejvyšší útočiště všech živých bytostí.

Význam

Hmotná těla všech živých bytostí mohou existovat pouze za přítomnosti duše a Nadduše. Duše závisí na Nadduši, která je přítomna i v atomu. Nejvyšší Pán je zde označen jako bhūtāvāsa, protože na Něm plně závisí existence všeho hmotného i duchovního. Jako kṣatriya mohl Dhruva Mahārāja samozřejmě svému dědu Manuovi odporovat, když ho žádal, aby přestal bojovat. Mohl namítat, že boj s nepřítelem je jeho kšatrijskou povinností. Manu mu však vysvětluje, že tělo každé živé bytosti je sídlem Nejvyššího Pána a lze je považovat za Jeho chrám, a proto je zbytečné zabíjení jakýchkoliv živých bytostí nepřípustné.