Skip to main content

Sloka 66

Text 66

Verš

Texto

pitary apratirūpe sve
bhavāyānāgase ruṣā
aprauḍhaivātmanātmānam
ajahād yoga-saṁyutā
pitary apratirūpe sve
bhavāyānāgase ruṣā
aprauḍhaivātmanātmānam
ajahād yoga-saṁyutā

Synonyma

Palabra por palabra

pitari — jako otec; apratirūpe — nepříznivě; sve — její vlastní; bhavāya — Pána Śivu; anāgase — bezúhonného; ruṣā — zlostně; aprauḍhā — před dosažením dospělosti; eva — dokonce; ātmanā — sama; ātmānam — těla; ajahāt — vzdala se; yoga-saṁyutā — pomocí mystické yogy.

pitari — como padre; apratirūpe — desfavorable; sve — su propio; bhavāya — al Señor Śiva; anāgase — intachable; ruṣā — con ira; aprauḍhā — antes de llegar a la madurez; eva — incluso; ātmanā — por sí misma; ātmānam — el cuerpo; ajahāt — abandonó; yoga-saṁyutā — por medio del yoga místico.

Překlad

Traducción

Důvodem bylo to, že otec Satī, Dakṣa, Pána Śivu napadal, přestože Śiva neměl jedinou chybu. Pomocí mystické jógové síly se proto Satī vzdala svého těla ještě dříve, než dosáhla dospělosti.

Se debió esto a que su padre, Dakṣa, solía censurar al Señor Śiva a pesar del carácter intachable de este. De modo que, antes de llegar a la madurez, Satī abandonó el cuerpo valiéndose del poder místico del yoga.

Význam

Significado

Pán Śiva, který je největší ze všech mystických yogīnů, si nikdy nepostavil ani vlastní dům. Satī však byla dcerou velkého krále a její otec, Dakṣa, nebyl příliš nadšený tím, že si jeho nejmladší dcera vybrala za manžela právě Śivu. Kdykoliv se s ním Satī setkala, byla nucena poslouchat jeho neoprávněnou kritiku svého manžela, přestože Pán Śiva neměl jedinou chybu. Kvůli tomu opustila tělo, které jí otec dal, ještě předtím, než dosáhla dospělosti, a proto nemohla přivést na svět žádného potomka.

El Señor Śiva, que es el mejor de los yogīs místicos, nunca se construyó siquiera una casa en la que vivir. Satī era la hija de un gran rey, Dakṣa. Este, al ver que su hija menor había escogido por esposo al Señor Śiva, no se sentía muy satisfecho con ella. En consecuencia, y a pesar del carácter intachable del Señor Śiva, Dakṣa, cada vez que se encontraba con su hija, criticaba a su yerno sin motivo alguno. Esa fue la razón de que, antes de alcanzar la madurez, Satī abandonase el cuerpo que su padre le había dado. Esa es la razón de que no tuviera hijos.

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k první kapitole čtvrtého zpěvu Śrīmad Bhāgavatamu, nazvané “Genealogická tabulka Manuových dcer”.

Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo primero del Canto Cuarto del Śrīmad-Bhāgavatam, titulado: «Árbol genealógico de las hijas de Manu».