Skip to main content

Sloka 7

Text 7

Verš

Texto

kaṭu-tīkṣṇoṣṇa-lavaṇa-
rūkṣāmlādibhir ulbaṇaiḥ
mātṛ-bhuktair upaspṛṣṭaḥ
sarvāṅgotthita-vedanaḥ
kaṭu-tīkṣṇoṣṇa-lavaṇa-
rūkṣāmlādibhir ulbaṇaiḥ
mātṛ-bhuktair upaspṛṣṭaḥ
sarvāṅgotthita-vedanaḥ

Synonyma

Synonyms

kaṭu — trpká; tīkṣṇa — ostrá; uṣṇa — horká; lavaṇa — slaná; rūkṣa — suchá; amla — kyselá; ādibhiḥ — atd.; ulbaṇaiḥ — přehnaně; mātṛ-bhuktaiḥ — jídly, která jí matka; upaspṛṣṭaḥ — ovlivněné; sarva-aṅga — po celém těle; utthita — vyvolaná; vedanaḥ — bolest.

kaṭu — amargos; tīkṣṇa — picantes; uṣṇa — calientes; lavaṇa — salados; rūkṣa — secos; amla — agrios; ādibhiḥ — etcétera; ulbaṇaiḥ — excesivamente; mātṛ-bhuktaiḥ — por los alimentos comidos por la madre; upaspṛṣṭaḥ — afectado; sarva-aṅga — en todo el cuerpo; utthita — suscitado; vedanaḥ — dolor.

Překlad

Translation

Následkem toho, že matka jí příliš trpká, ostrá, slaná či kyselá jídla, zažívá tělo dítěte neustále bolesti, které jsou téměř nesnesitelné.

Debido a los alimentos amargos, picantes, demasiado salados o demasiado agrios que come la madre, el niño sufre dolores incesantes y prácticamente intolerables.

Význam

Purport

Všechny popisy tělesné situace dítěte v lůně matky se vymykají našim představám. V takovém postavení je velice obtížné setrvávat, ale dítě tam přesto musí i nadále zůstat. Vše dokáže snášet jedině díky tomu, že jeho vědomí není příliš vyvinuté; jinak by zemřelo. To je požehnání māyi, která dává trpícímu tělu takové schopnosti, aby sneslo toto hrozné mučení.

SIGNIFICADO: Las descripciones de la situación del cuerpo del niño en el vientre de la madre van más allá de lo que nosotros podamos concebir. Es muy difícil permanecer en esa situación, pero, a pesar de todo, el niño se ve forzado a ello. Puede soportarlo porque su conciencia es todavía muy rudimentaria; de no ser así, moriría. Esa es la bendición de māyā: dota al cuerpo que sufre con las cualidades necesarias para soportar esas terribles torturas.