Skip to main content

Sloka 43

43

Verš

Текст

dehena jīva-bhūtena
lokāl lokam anuvrajan
bhuñjāna eva karmāṇi
karoty avirataṁ pumān
дехена джіва-бгӯтена
лока̄л локам анувраджан
бгун̃джа̄на ева карма̄н̣і
каротй авіратам̇ пума̄н

Synonyma

Послівний переклад

dehena — kvůli tělu; jīva-bhūtena — které má živá bytost; lokāt — z jedné planety; lokam — na druhou planetu; anuvrajan — putující; bhuñjānaḥ — užívající si; eva — tak; karmāṇi — plodonosné činnosti; karoti — činí; aviratam — neustále; pumān — živá bytost.

дехена  —  через тіло; джіва-бгӯтена  —  яке посідає жива істота; лока̄т  —  з одної планети; локам  —  на іншу планету; анувраджан  —  блукаючи; бгун̃джа̄нах̣  —  насолоджуючись; ева  —  так; карма̄н̣і  —  корисливу діяльність; кароті  —  виконує; авіратам  —  безупинно; пума̄н  —  жива істота.

Překlad

Переклад

Materialistická živá bytost vykonává plodonosné činnosti a stěhuje se z jedné planety na druhou podle těla, jaké jí náleží. Tímto způsobem neustává v plodonosných činnostech a užívá si jejich výsledků.

Матеріалістична жива істота блукає з планети на планету, відповідно до своїх корисливих вчинків отримуючи те чи інше тіло. Так вона знову й знову виконує корисливу діяльність і пожинає її плоди.

Význam

Коментар

Je-li živá bytost uvězněna v hmotném těle, nazývá se jīva-bhūta, a je-li od něho osvobozena, nazývá se brahma-bhūta. Život za životem mění své hmotné tělo a cestuje nejen různými životními druhy, ale i po různých planetách. Pán Caitanya říká, že živé bytosti, které jsou spoutané plodonosnými činnostmi, takto putují po celém vesmíru, a když se díky nějaké náhodě nebo zbožným činnostem dostanou milostí Kṛṣṇy do styku s pravým duchovním mistrem, získají semínko oddané služby. Pokud poté zasejí toto semínko do svého srdce a budou ho zalévat nasloucháním a opěvováním, vyroste z něho veliká rostlina a ponese plody a květy, kterých si budou moci užívat ještě v tomto hmotném světě. To je úroveň brahma-bhūta. Živá bytost ve stadiu omezujících označení se nazývá “materialistická”, a zbaví-li se všech označení, je-li si plně vědoma Kṛṣṇy a zapojena do oddané služby, nazývá se “osvobozená”. Dokud podmíněná duše nedostane příležitost setkat se milostí Pána s pravým duchovním mistrem, nemá možnost se osvobodit z koloběhu rození a umírání v různých životních druzích a na různých planetárních úrovních.

ПОЯСНЕННЯ: Коли жива істота ув’язнена в тілі, її називають джіва-бгӯта, а коли вона звільнилася від матеріального тіла, її називають брахма-бгӯта. Змінюючи матеріальне тіло життя за життям, вона переселяється не лише з одного виду життя в інший, але й з одної планети на іншу. Господь Чайтан’я каже, що таким чином живі істоти, зв’язані своєю корисливою діялністю, блукають усім всесвітом, поки завдяки щасливому випадку чи своїм праведним діям зустрічають істинного духовного вчителя і з милості Крішни отримують насінину відданого служіння. Якщо, отримавши цю насінину, жива істота садить її у своєму серці й поливає її, слухаючи й оспівуючи Господню славу, ця насінина виростає в велику рослину, що приносить плоди й квіти, якими жива істота може насолоджуватися ще навіть у матеріальному світі. Цей рівень називають брахма-бгӯта. Коли жива істота вкрита зовнішніми позначеннями, вона залишається матеріалістом, а коли вона позбувається всіх позначень і розвиває повну свідомість Крішни, присвятивши себе відданому служінню, її називають звільненою. Поки з милості Господа живій істоті не пощастить зустріти істинного духовного вчителя, їй не вдасться звільнитися з круговороту народжень і смертей у різних видах життя й доведеться блукати вгору і вниз різними планетами всесвіту.