Skip to main content

Sloka 43

ТЕКСТ 43

Verš

Текст

dehena jīva-bhūtena
lokāl lokam anuvrajan
bhuñjāna eva karmāṇi
karoty avirataṁ pumān
дехена джӣва-бхӯтена
локл локам анувраджан
бхуджна эва карми
каротй авирата пумн

Synonyma

Пословный перевод

dehena — kvůli tělu; jīva-bhūtena — které má živá bytost; lokāt — z jedné planety; lokam — na druhou planetu; anuvrajan — putující; bhuñjānaḥ — užívající si; eva — tak; karmāṇi — plodonosné činnosti; karoti — činí; aviratam — neustále; pumān — živá bytost.

дехена — из-за тела; джӣва-бхӯтена — которым обладает живое существо; локт — с одной планеты; локам — на другую планету; анувраджан — переходя; бхуджна — наслаждаясь; эва — так; карми — кармической деятельностью; кароти — оно занимается; авиратам — непрестанно; пумн — живое существо.

Překlad

Перевод

Materialistická živá bytost vykonává plodonosné činnosti a stěhuje se z jedné planety na druhou podle těla, jaké jí náleží. Tímto způsobem neustává v plodonosných činnostech a užívá si jejich výsledků.

Связанное своим телом, материалистичное живое существо переселяется с одной планеты на другую, пожиная плоды своей прошлой деятельности. Так оно запутывается в сетях кармической деятельности и жизнь за жизнью наслаждается ее плодами.

Význam

Комментарий

Je-li živá bytost uvězněna v hmotném těle, nazývá se jīva-bhūta, a je-li od něho osvobozena, nazývá se brahma-bhūta. Život za životem mění své hmotné tělo a cestuje nejen různými životními druhy, ale i po různých planetách. Pán Caitanya říká, že živé bytosti, které jsou spoutané plodonosnými činnostmi, takto putují po celém vesmíru, a když se díky nějaké náhodě nebo zbožným činnostem dostanou milostí Kṛṣṇy do styku s pravým duchovním mistrem, získají semínko oddané služby. Pokud poté zasejí toto semínko do svého srdce a budou ho zalévat nasloucháním a opěvováním, vyroste z něho veliká rostlina a ponese plody a květy, kterých si budou moci užívat ještě v tomto hmotném světě. To je úroveň brahma-bhūta. Živá bytost ve stadiu omezujících označení se nazývá “materialistická”, a zbaví-li se všech označení, je-li si plně vědoma Kṛṣṇy a zapojena do oddané služby, nazývá se “osvobozená”. Dokud podmíněná duše nedostane příležitost setkat se milostí Pána s pravým duchovním mistrem, nemá možnost se osvobodit z koloběhu rození a umírání v různých životních druzích a na různých planetárních úrovních.

Пока живое существо находится в клетке материального тела, его называют джива-бхутой, а когда оно избавляется от материального тела, оно переходит в категорию брахма- бхуты. Меняя одно за другим материальные тела, живое существо рождается не только в различных формах жизни, но и на разных планетах. Господь Чайтанья говорил, что живые существа, запутавшиеся в сетях кармической деятельности, скитаются по всей вселенной, и, если по счастливой случайности или благодаря каким- то праведным поступкам им по милости Кришны выпадает удача встретить на своем пути истинного духовного учителя, они получают от него семя преданного служения. Если, получив это семя, живое существо посадит его в своем сердце и будет поливать его водой слушания и повторения святых имен Господа, из него со временем вырастет большое дерево и живое существо сможет наслаждаться его цветами и плодами даже в материальном мире. Эта ступень называется стадией брахма-бхуты. Живое существо, отождествляющее себя с телом, называют материалистичным, а того, кто перестал отождествлять себя с материальными оболочками и занимается преданным служением Господу в сознании Кришны, называют освобожденной личностью. Но до тех пор, пока живое существо не встретится с истинным духовным учителем, оно не сможет вырваться из круговорота рождений и смертей и будет продолжать скитаться по материальному миру, переселяясь из одного тела в другое и с одной планеты на другую.