Skip to main content

Sloka 43

Text 43

Verš

Text

dehena jīva-bhūtena
lokāl lokam anuvrajan
bhuñjāna eva karmāṇi
karoty avirataṁ pumān
dehena jīva-bhūtena
lokāl lokam anuvrajan
bhuñjāna eva karmāṇi
karoty avirataṁ pumān

Synonyma

Synonyms

dehena — kvůli tělu; jīva-bhūtena — které má živá bytost; lokāt — z jedné planety; lokam — na druhou planetu; anuvrajan — putující; bhuñjānaḥ — užívající si; eva — tak; karmāṇi — plodonosné činnosti; karoti — činí; aviratam — neustále; pumān — živá bytost.

dehena — on account of the body; jīva-bhūtena — possessed by the living entity; lokāt — from one planet; lokam — to another planet; anuvrajan — wandering; bhuñjānaḥ — enjoying; eva — so; karmāṇi — fruitive activities; karoti — he does; aviratam — incessantly; pumān — the living entity.

Překlad

Translation

Materialistická živá bytost vykonává plodonosné činnosti a stěhuje se z jedné planety na druhou podle těla, jaké jí náleží. Tímto způsobem neustává v plodonosných činnostech a užívá si jejich výsledků.

Due to his particular type of body, the materialistic living entity wanders from one planet to another, following fruitive activities. In this way, he involves himself in fruitive activities and enjoys the result incessantly.

Význam

Purport

Je-li živá bytost uvězněna v hmotném těle, nazývá se jīva-bhūta, a je-li od něho osvobozena, nazývá se brahma-bhūta. Život za životem mění své hmotné tělo a cestuje nejen různými životními druhy, ale i po různých planetách. Pán Caitanya říká, že živé bytosti, které jsou spoutané plodonosnými činnostmi, takto putují po celém vesmíru, a když se díky nějaké náhodě nebo zbožným činnostem dostanou milostí Kṛṣṇy do styku s pravým duchovním mistrem, získají semínko oddané služby. Pokud poté zasejí toto semínko do svého srdce a budou ho zalévat nasloucháním a opěvováním, vyroste z něho veliká rostlina a ponese plody a květy, kterých si budou moci užívat ještě v tomto hmotném světě. To je úroveň brahma-bhūta. Živá bytost ve stadiu omezujících označení se nazývá “materialistická”, a zbaví-li se všech označení, je-li si plně vědoma Kṛṣṇy a zapojena do oddané služby, nazývá se “osvobozená”. Dokud podmíněná duše nedostane příležitost setkat se milostí Pána s pravým duchovním mistrem, nemá možnost se osvobodit z koloběhu rození a umírání v různých životních druzích a na různých planetárních úrovních.

When the living entity is encaged in the material body, he is called jīva-bhūta, and when he is free from the material body he is called brahma-bhūta. By changing his material body birth after birth, he travels not only in the different species of life, but also from one planet to another. Lord Caitanya says that the living entities, bound up by fruitive activities, are wandering in this way throughout the whole universe, and if by some chance or by pious activities they get in touch with a bona fide spiritual master, by the grace of Kṛṣṇa, then they get the seed of devotional service. After getting this seed, if one sows it within his heart and pours water on it by hearing and chanting, the seed grows into a big plant, and there are fruits and flowers which the living entity can enjoy, even in this material world. That is called the brahma-bhūta stage. In his designated condition, a living entity is called materialistic, and upon being freed from all designations, when he is fully Kṛṣṇa conscious, engaged in devotional service, he is called liberated. Unless one gets the opportunity to associate with a bona fide spiritual master by the grace of the Lord, there is no possibility of one’s liberation from the cycle of birth and death in the different species of life and through the different grades of planets.