Skip to main content

Sloka 8

ТЕКСТ 8

Verš

Текст

ākṣiptātmendriyaḥ strīṇām
asatīnāṁ ca māyayā
raho racitayālāpaiḥ
śiśūnāṁ kala-bhāṣiṇām
ākṣiptātmendriyaḥ strīṇām
asatīnāṁ ca māyayā
raho racitayālāpaiḥ
śiśūnāṁ kala-bhāṣiṇām

Synonyma

Пословный перевод

ākṣipta — okouzlené; ātma — srdce; indriyaḥ — jeho smysly; strīṇām — žen; asatīnām — iluzorní; ca — a; māyayā — māyou; rahaḥ — v osamění; racitayā — projevenými; ālāpaiḥ — rozhovory; śiśūnām — dětí; kala-bhāṣiṇām — sladkými slovy.

а̄кшипта — плененные; а̄тма — сердце; индрийах̣ — его чувства; стрӣн̣а̄м — женщин; асатӣна̄м — иллюзорной; ча — и; ма̄йайа̄ — майей; рахах̣ — наедине; рачитайа̄ — проявляющейся; а̄ла̄паих̣ — в беседах; ш́иш́ӯна̄м — малышей; кала-бха̄шин̣а̄м — от лепета.

Překlad

Перевод

Dává své srdce a smysly ženě, která ho okouzluje māyou. Užívá si s ní důvěrných rozhovorů a objetí v osamění a je unešen sladkými slovy malých dětí.

Свое сердце и чувства он отдает женщине, которая околдовывает его чарами майи. Он наслаждается ее объятиями и беседами наедине с ней, а лепет маленьких детей приводит его в восторг.

Význam

Комментарий

Rodinný život v království iluzorní energie māyi je pro věčnou živou bytost vězením. Vězně poutají řetězy a mříže a podmíněnou duši spoutává okouzlující krása ženy, její důvěrná objetí v osamění, hovory o takzvané lásce a sladká slova malých dětí. Tak zapomíná na svoji skutečnou totožnost.

Для вечного живого существа семейная жизнь в царстве майи является тюрьмой. В тюрьме узников заковывают в кандалы и сажают за решетку. Точно так же обусловленная душа закована в кандалы своей привязанности к чарам женской красоты, к объятиям, к любовным беседам в уединенном месте и к милому лепету своих малышей. Околдованное этим, живое существо забывает о своей истинной сущности.

Slova strīṇām asatīnām naznačují, že ženská láska je pouhým prostředkem pro vzrušení mužovy mysli. V hmotném světě ve skutečnosti žádná láska neexistuje. Ženě i muži jde o jejich vlastní smyslový požitek. Za účelem smyslového požitku žena vytvoří iluzorní lásku a muž je touto neskutečnou láskou okouzlen a zapomene na své skutečné povinnosti. Když jako výsledek tohoto spojení přijdou děti, jejich sladká slova jsou dalším, co ho přitahuje. Láskou ženy a hovory dětí je bezpečně uvězněn ve svém domově a nemůže jej opustit. Ve Vedách se takový člověk nazývá gṛhamedhī, což znamená “ten, pro něhož je domov středem pozornosti”. Gṛhastha označuje toho, kdo žije s rodinou — se ženou a dětmi — ale jehož smyslem života je vyvinout vědomí Kṛṣṇy. Proto se doporučuje být gṛhasthou, a nikoliv gṛhamedhīm. Gṛhasthův zájem je vymanit se z rodinného života stvořeného iluzí a vejít do skutečného rodinného života s Kṛṣṇou, zatímco gṛhamedhī se opakovaně život za životem připoutává k takzvanému rodinnému životu a zůstává trvale v temnotě māyi.

Употребленные в данном стихе слова стрӣн̣а̄м асатӣна̄м указывают на то, что женская любовь предназначена только для того, чтобы возбуждать ум мужчины. На самом деле в материальном мире нет любви. Сходясь, и мужчина, и женщина думают только о том, чтобы удовлетворить собственные чувства. Чтобы испытывать чувственные наслаждения, женщина создает иллюзию любви, и, попадая в ловушку этой мнимой любви, мужчина забывает о своем истинном долге. Когда в результате их союза на свет появляются дети, он привязывается к их лепету. Любовь к женщине и детские голоса, звенящие в доме, превращают мужчину в вечного узника, лишая его возможности покинуть дом. В ведических писаниях такого человека называют грихамедхи, что значит «тот, чьи интересы сосредоточены на своем доме». Грихастха — это человек, который живет с семьей, женой и детьми, но истинной целью его жизни является сознание Кришны. Поэтому Веды призывают людей быть грихастхами, а не грихамедхи. Грихастха стремится вырваться на волю из сотворенной иллюзией тюрьмы семейной жизни и, вернувшись к Кришне, обрести свою настоящую семью, тогда как грихамедхи жизнь за жизнью заковывает себя в кандалы семейных привязанностей и навеки остается в темнице майи.