Skip to main content

Sloka 7

ТЕКСТ 7

Verš

Текст

sandahyamāna-sarvāṅga
eṣām udvahanādhinā
karoty avirataṁ mūḍho
duritāni durāśayaḥ
сандахйамна-сарвга
эшм удвахандхин
каротй авирата мӯхо
дуритни дурайа

Synonyma

Пословный перевод

sandahyamāna — spalující; sarva — všechny; aṅgaḥ — jeho údy; eṣām — tyto rodinné příslušníky; udvahana — aby zaopatřil; ādhinā — s úzkostí; karoti — vykonává; aviratam — vždy; mūḍhaḥ — hlupák; duritāni — hříšné činnosti; durāśayaḥ — zlovolný.

сандахйамна — горящие; сарва — все; ага — части его тела; эшм — членов семьи; удвахана — чтобы прокормить; дхин — тревогами; кароти — он совершает; авиратам — всегда; мӯха — глупец; дуритни — греховные действия; дурайа — завистливый и злой.

Překlad

Перевод

Přestože tento hlupák neustále hoří úzkostí, s nadějí, která se nikdy nesplní, bez přestání provádí všemožné hříšné činnosti, aby zaopatřil svoji takzvanou rodinu a společnost.

Тревоги постоянно снедают такого глупца, но, несмотря на это, он совершает один грех за другим и живет надеждами, которым не суждено сбыться, и все только для того, чтобы обеспечить существование тех, кого он считает своими родными и близкими.

Význam

Комментарий

Je řečeno, že je snadnější udržovat velkou říši než malou rodinu. To platí zvláště v dnešní době, kdy je vliv Kali-yugy tak silný, že všichni lidé jsou usoužení a plní úzkosti, protože se ztotožňují s rodinou ve falešném podání māyi. Rodinu, kterou udržujeme, stvořila māyā — je zvráceným odrazem rodiny na Kṛṣṇaloce. Na Kṛṣṇaloce také existuje rodina, přátelé, společnost, otec a matka — všichni tam jsou, ale jsou věční. Zde se naše rodinné vztahy mění s tím, jak měníme těla. Jednou jsme v lidské rodině, podruhé v rodině polobohů, jindy zase v rodině koček nebo psů. Rodina, společnost a přátelství jsou dočasné, a proto se nazývají asat. Je řečeno, že dokud jsme připoutáni k této asat, dočasné a neexistující společnosti a rodině, jsme neustále plni úzkosti. Materialisté nevědí, že rodina, společnost a přátelství v tomto hmotném světě jsou pouhé stíny, a proto jsou k nim připoutáni. Jejich srdce následkem toho neustále hoří úzkostí, ale oni i nadále přes všechny nepříjemnosti pracují, aby udržovali tyto iluzorní rodiny, protože nevědí nic o skutečných rodinných vztazích s Kṛṣṇou.

Говорят, что легче управлять огромной империей, чем прокормить небольшую семью. Это особенно справедливо в наши дни, когда влияние Кали-юги лишило людей покоя, заставляя их постоянно тревожиться за будущее своей мнимой семьи, которая создана майей. Семья, о которой мы так заботимся, является искаженным отражением семьи, находящейся на Кришналоке. На Кришналоке у живого существа тоже есть семья, друзья, близкие, отец и мать; там есть все, но все это существует вечно. В материальном мире, меняя тело, мы вместе с ним меняем и семью. Сегодня мы живем в семье людей, а завтра можем родиться в семье полубогов, в семье кошек или в семье собак. Наши родные, близкие, знакомые и друзья в этом мире постоянно меняются, поэтому их называют асат. В писаниях сказано, что, до тех пор пока мы будем привязаны к асат, то есть к преходящим, реально не существующим обществу и семье, нас будут преследовать тревоги. Материалисты не знают, что семья, общество и дружба в материальном мире — это всего лишь тени, и потому привязываются к ним. Поэтому нет ничего удивительного в том, что их сердца всегда объяты пламенем тревоги. Но, несмотря на это, они продолжают трудиться, чтобы прокормить свою иллюзорную семью, ибо им ничего не известно об их настоящей семье и родственных отношениях, которые связывают их с Кришной.